zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Conferentie rond Duurzame Ontwikkeling in EESC

achim steiner

16 mei 2013 - Op 14 mei vond in het Europese Economische en Sociale Comité (EESC) de conferentie “Advancing sustainable development post Rio” plaats. Onder de sprekers waren onder meer Prof. Dries Lesage, professor Internationale Relaties aan de Universiteit van Gent en Voorzitter van de Belgische Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, en UNEP Executive Director Achim Steiner (foto).

Enkele kernpunten die aan bod kwamen tijdens de conferentie waren de rol van de civil society in de aanloop naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het universele karakter van het debat rond post-2015. Volgens Prof. Lesage is het cruciaal dat de SDG’s zowel de economische, sociale als ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling volledig integreren, alsook bestaande akkoorden zoals de “social protection floors” van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Daarnaast moeten naast armoedebestrijding ook andere doelstellingen worden opgenomen met betrekking tot ongelijkheid, sociale bescherming, duurzame energie, universele toegang tot gezondheidszorg, gender mainstreaming, overconsumptie en financiële solidariteit (de belasting op financiële transacties).

UNEP Executive Director Achim Steiner benadrukte in zijn toespraak dat de statistieken rond duurzame ontwikkeling misschien een pessimistisch beeld scheppen, maar ondertussen wint men aan vertrouwen en nemen de kansen toe om te streven naar duurzame ontwikkeling. Zo heeft het discours rond “groene economie” bedrijven en landen aangezet om meer inspanningen te leveren.

Niettemin bracht Steiner ook enkele heikele punten naar voor. Zo moet er dringend verandering komen in het huidige economische paradigma dat voornamelijk gebaseerd is op groei en concurrentie. Hij verwees hier naar het huidige Europese handelsregime. De EU heeft de invoerheffingen op goedkope zonnepanelen uit China verhoogd omdat die een bedreiging vormen voor de Europese arbeidsmarkt, terwijl goedkope zonnepanelen net een oplossing kunnen bieden voor sommige landen op vlak van duurzame ontwikkeling. Bovendien gaat het enkel om industriële banen, die maar 1/6de uitmaken van alle banen in de EU. Volgens Steiner brengt het huidige handelsbeleid van de EU dan ook 5/6de van de jobs in gevaar op lange termijn. Het bewijst dat het handelsregime en het debat rond klimaatsverandering twee verschillende richtingen uitgaan, meent de UNEP-topman.

Nuttige links:

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.