zondag, 18 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Red levens: was je handen

who

6 mei 2013 - Op 5 mei werd de wereldwijde campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “Red levens: was je handen” gevierd. De campagne was een success. Nieuwe landen en lidstaten maakten beloftes om infecties die geassocieerd worden met gezondheidszorg aan te pakken en nationale campagnes op te zetten rond handhygiëne.

Dit jaar viel de viering op zondag 5 mei, voor velen een rustdag maar niet voor iedereen. De activiteiten werden altijd al gepromoot op of rond 5 mei, om te verzekeren dat alle werknemers in de gezondheidssector de kans hebben om deel te nemen aan de belangrijke bewustmakingscampagnes rond handhygiëne. In andere delen van de wereld waar er geen vaste werkdagen gelden nemen de vieringen plaats op 6 en 7 mei.

who 2

Daarnaast lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie ook een aanpak rond handhygiëne. De “My 5 Moments for Hand Hygiene”-aanpak onderscheidt 5 sleutelhandelingen die hulpverleners moeten uitvoeren wat betreft handhygiëne. Deze aanpak is eenvoudig om te onthouden, logisch en toepasbaar in diverse situaties. (zie foto bovenaan)

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.