donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de werelddag van de persvrijheid (3 mei)

ban ki moon 2 

Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht, vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is een hoeksteen van goed bestuur, duurzame ontwikkeling en duurzame vrede en veiligheid.

Toch worden elke dag over de hele wereld journalisten en mensen uit de mediabranche aangevallen. Ze worden geconfronteerd met intimidatie, bedreigingen en geweld door regeringen, bedrijven, criminelen of andere krachten die hen willen doen zwijgen of censureren.

De dag van de vrijheid, "Spreek Zonder Angst: Het Verzekeren van Vrijheid van Meningsuiting in Alle Media", legt dit jaar de nadruk bij de noodzaak om voor het recht te pleiten dat journalisten hun werk, dat essentieel is, kunnen verwezenlijken.

Of journalisten nu voor traditionele media platforms zoals radio, print en televisie werken, of actief zijn in nieuwere en meer populaire sociale media, blogs en burgerverslaggeving, ze lopen steeds meer gevaar op.

In de laatste tien jaar werden meer dan 600 journalisten vermoord – waarvan minstens 120 in het voorbije jaar. Honderden werden gedetineerd. De gevaren zijn niet enkel fysiek: van cyber-aanvallen tot pesterijen, de mensen met macht hanteren verscheidene middelen om de media te belemmeren om wanbestuur en wandaden aan het licht te brengen.

Er zijn individuele tragedies; collectief vormen ze een aanval op het recht op de waarheid voor iedereen. Ik ben vooral bezorgd dat zoveel daders wegkomen zonder enige vorm van bestraffing.

De Verenigde Naties hebben een Actieplan rond de Veiligheid van Journalisten en de Kwestie van Straffeloosheid opgezet. Het plan wil meer bewustzijn creëren en praktische stappen ondersteunen die journalisten voorzien van een vrije en veilige werkomgeving.

Laten we, op deze werelddag van de persvrijheid, beloven dat we al het mogelijke zullen doen opdat journalisten, zonder uitzondering, hun werk kunnen doen. Want als het veilig is om te spreken, heeft iedereen daar baat bij.

(geen officiële vertaling)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.