zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Record aantal interne ontheemden in de wereld

idp

29 april 2013 - Het aantal interne ontheemden of “internally displaced persons” (IDP’s) door gewapend conflict, geweld en mensenrechtenschendingen stond eind 2012 op 28,8 miljoen, een toename van 2,4 miljoen in vergelijking met het voorgaande jaar en het hoogste globale cijfer dat ooit waargenomen werd door het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) van de Norwegian Refugee Council. Ongeveer 6,5 miljoen mensen zijn nieuwe interne ontheemden, ongeveer twee keer zoveel als de 3,5 miljoen tijdens 2011.

“Een groot deel van de piek is te wijten aan de 2,4 miljoen interne ontheemden in Syrië tegen het einde van 2012”, zegt Kate Halff, directrice van IDMC. De VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres omschreef de Syrische burgeroorlog als de ergste humanitaire ramp sinds het einde van de Koude Oorlog, en wreder en destructiever dan de conflicten in Irak en Afghanistan.

Volgens IDMC blijft Colombia het land met het grootste aantal interne ontheemden ter wereld, terwijl de Democratische Republiek Congo het op twee naar grootste aantal interne ontheemden telt. Bovendien telt de Democratische Republiek Congo na Syrië het grootste aantal nieuwe interne ontheemden. Met 10,4 miljoen interne ontheemden neemt Sub-Sahara Afrika bijna een derde van het wereldwijde aantal voor zijn rekening.

Het rapport geeft aan dat terwijl een oplossing voor het conflict in Syrië essentieel is voor de stabilisatie van de IDP-crisis, het overbruggen van de kloof tussen noodhulp en ontwikkelingssamenwerking van cruciaal belang is. Onder de jongere generaties worden velen geboren in een situatie van interne ontheemding en hebben ze nooit anders gekend.

Kate Halff van IDMC benadrukt dat overheden verantwoordelijk zijn voor oplossingen op lange termijn voor hun interne ontheemden. “Maar die oplossingen kunnen enkel gerealiseerd worden als de overheden en de internationale gemeenschap erkennen dat ze niet enkele humanitaire hulp moeten bieden aan de interne ontheemden in het midden van een crisis, maar constant betrokken moeten blijven tot een duurzame oplossing bereikt wordt.”

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.