donderdag, 26 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

26 april, Werelddag voor Intellectuele Eigendom

reynders

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brussel, 26 april Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders van België heeft, naar aanleiding van de Werelddag voor Intellectuele Eigendom, die ieder jaar op 26 april wordt gevierd, willen herinneren aan het belang dat België aan de bescherming van de intellectuele eigendom hecht. Daarom neemt ons land binnen de World Intellectual Property Organization (WIPO), die in 7 regionale groepen is opgedeeld, sinds oktober 2012 en voor een jaar het voorzitterschap van de geïndustrialiseerde landen waar. België fungeert er als coördinator, spreekbuis en onderhandelaar voor de standpunten die de 31 geïndustrialiseerde lidstaten van WIPO in plenaire vergadering innemen. Het is de eerste keer dat België deze taak op zich neemt.

De Werelddag biedt de kans om het debat over de rol van intellectuele eigendom bij het stimuleren van innovatie en creativiteit te promoten. Een unieke gelegenheid om samen met de rest van de wereld te debatteren en aan te tonen hoe intellectuele eigendom werkt. Deze dag is daarnaast een moment om te laten zien hoe intellectuele eigendom kan bijdragen tot het bloeien van de muziek- en kunstensector en hoe intellectuele eigendom een drijfveer vormt voor technologische innovatie in de wereld. Het thema van de Werelddag voor Intellectuele Eigendom dit jaar is "Creativity: the Next Generation" en gaat over hoe de wereld er binnen een aantal jaren zal uitzien.

De Werelddag voor Intellectuele Eigendom werd ingericht op 26 april 1970, de dag waarop de World Intellectual Property Organisation (WIPO) - met zetel in Genève - in werking trad. WIPO heeft drie voornaamste taken. Allereerst streeft zij naar de verdere normatieve ontwikkeling van intellectuele eigendom. De organisatie waakt dus over de opstelling van nieuwe internationale intellectuele eigendomsverdragen. WIPO heeft tevens een administratieve functie. Bestaande intellectuele eigendomsverdragen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen worden beheerd en opgevolgd door de organisatie voor rekening van de lidstaten. Tot slot verschaft WIPO ook technische steun voor de uitbouw van instellingen ter behartiging van intellectuele eigendom. De organisatie verschaft zo technische, financiële en logistieke steun voor de uitbouw van nationale intellectuele eigendomsstrategieën in ontwikkelingslanden.

Meer weten? Volg de Werelddag voor Intellectuele Eigendom en neem deel aan de discussie op facebook: https://www.facebook.com/worldipday

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.