donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap Secretaris-Generaal n.a.v. Wereldwaterdag

ban ki moon 2

 

22 maart 2013 - Water is de sleutel voor duurzame ontwikkeling. We hebben het nodig voor onze gezondheid, voedselzekerheid en economische vooruitgang. Toch brengt elk jaar nieuwe druk met zich mee. Een op drie leeft al in een land met gematigde tot hoge waterdruk, en tegen 2030 zal bijna de helft van de wereldbevolking geconfronteerd worden met waterschaarste.

De concurrentie wordt harder tussen boeren en herders; industrie en landbouw; stad en platteland; stroomopwaarts en stroomafwaarts; en over de grenzen heen. Door de klimaatverandering en de behoeftes van de bevolking die zowel in omvang als in welvaart toenemen, moeten we samenwerken om deze fragiele, eindige bron te beschermen en beheren.

Dit is het Internationale Jaar voor de Watersamenwerking. Wereldwaterdag 2013 staat in het teken van de gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om een billijk aandeel te verzekeren voor mens en planeet.

Landbouw is met voorsprong de grootste gebruiker van zoetwater, en er is een groeiende urgentie om aan de eisen en noden te voldoen van huiselijk en industrieel gebruik, vooral op vlak van energieproductie. Klimaatverandering vormt ook een groeiende bedreiging voor landbouwproductie en voedselzekerheid. My Zero Hunger Challenge promoot duurzame landbouw door ‘best practices’ te delen en gebruik te maken van de juiste technologie zodat kleine boeren en industriële reuzen per druppel meer kunnen oogsten.

Geen enkele boodschap mag zomaar voorbijgaan zonder sanering te vermelden. Terwijl de Millenniumdoelstelling rond toegang tot verbeterde waterbronnen bereikt is, komen we nog steeds ernstig tekort op het vlak van sanering. Zo’n 2,5 miljard mensen hebben een gebrekkige toegang tot de waardigheid en gezondheid die toegang tot een toilet of bescherming van onbehandeld afval hen kan bieden. We tellen het aantal verloren levens – 4.500 kinderen per dag – en de kosten voor de economische productiviteit. Maar we weten allemaal dat elke euro die uitgegeven wordt aan sanering kan leiden tot een vijfvoudig rendement. Daarom heeft de adjunct-Secretaris-Generaal deze week een globale oproep gedaan om het werk rond sanering te versnellen.

Er schieten nog iets meer dan 1000 dagen over voor de deadline van de Millenniumdoelstellingen, maar met hernieuwde inspanningen kunnen we de opdracht tot een goed einde brengen. Maar 2015 is niet de eindstreep, enkel een mijlpaal in een lange en uitdagende tocht. Vandaag stellen we de post-2015 Ontwikkelingsagenda samen, en ons doel is om extreme armoede en honger uit te roeien, en een wereld met eerlijke kansen te creëren. Om dat te doen, moeten we evenveel aandacht schenken aan de milieudimensie van duurzame ontwikkeling. We kunnen niet floreren zonder proper en veel zoetwater. Op deze Wereldwaterdag roep ik dan ook op tot meer samenwerking. Water is een gedeelde bron. Laat ons het intelligenter gebruiken en minder verbruiken zodat we allemaal een billijk aandeel kunnen krijgen.

(geen officiële vertaling)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.