zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Doodsbrief: Stéphane Hessel 1917-2013

hessel

Stéphane Hessel is gestorven op 95-jarige leeftijd. Hessel was een van de grootste vrienden en voorstanders van de Verenigde Naties. Hij had, zo zou hij vaak zeggen, twee bijbels: “het VN-Charter en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.” Hij was de laatste tekenaar van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en had altijd een kopie ervan bij zich in zijn rechterzak. “Ik moet het niet openslaan. Ik ken alle 30 artikels van buiten.”

Stéphane Hessel heeft nooit een gelegenheid gemist om op te komen voor de armen en minderbedeelden in de wereld. Er is nauwelijks een universele zaak waar hij niet voor opkwam. Zijn enige spijt, zo zei hij ons onlangs, is dat hij niet lang genoeg leefde om getuige te zijn van een Palestijnse staat.

Op 93-jarige leeftijd, in 2011, bereikte Stéphane Hessel nog een ander statuut, dat van internationale bestseller-auteur met zijn manifesto “Time for Outrage” (onder de Nederlandstalige titel “Neem het niet!”), waarvan meer dan 4,5 miljoen exemplaren over de toonbank gingen in 35 landen. Het inspireerde de Occupy Wall Street-beweging, die begon in het financiële district van New York en zich wereldwijd verspreidde, en de Indignados in Spanje.

Toen hem recent gevraagd werd wat zijn volgende project was, antwoordde Hessel “sterven”. “De dood is voor mij als een vriend en ik ben allesbehalve bang om te sterven. Meer zelfs, als het zover komt zal ik het met plezier omarmen.” Met zijn bekende glimlach voegde hij eraan toe: “maar wees gerust, ik zal de Verenigde Naties blijven helpen van waar ik ook ga.”  

We dragen vandaag op aan het leven en werk van een ware vriend.

Afsané Bassir-Pour
Directrice UNRIC

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.