zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Laat uw stem horen via My World 2015

my world II

De Verenigde Naties en partners willen UW suggesties! Sindskort is de "MY World global survey" van start gegaan, een wereldwijde enquête die mensen de mogelijkheid biedt om hun prioriteiten te kiezen voor een betere wereld. Neem dus alvast een kijkje op http://www.myworld2015.org! De resultaten zullen worden meegedeeld aan wereldleiders voor het opstellen van de volgende mondiale ontwikkelingsagenda. Vertel ons dus over de wereld die jij wilt, uw stem is belangrijk.

Daarnaast zal de de MY World-campagne van 21 tot 28 januari gepromoot worden via sociale media, onder het Twitter-account @MYWorld2015.

Onder leiding van de Millenniumcampagne gaat de "MY World global survey" vanaf de tweede week van februari ook offline van start, door middel van een papieren stemformulier. Dat kunt u hier downloaden.

Om de ontwikkelingsprioriteiten na 2015 te bespreken, zal het High-level Panel rond de post-2015 Ontwikkelingsagenda van 30 januari tot 2 februari samenkomen in Monrovia, de hoofdstad van Liberia, gevolgd door een samenkomst in Bali van 25 tot 27 maart. Breng een bezoekje op deze link om de activiteiten van het panel op te volgen.

Vanaf deze maand vinden er wereldwijd ook thematische consultaties plaats rond ontwikkelingsthema’s, zoals ongelijkheid, gezondheid en onderwijs. Van 21 tot 22 maart is Den Haag de gaststad voor het thematische overleg rond water plaats, onder leiding van Unicef, DESA en VN Water.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.