zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Belg benoemd tot nieuwe speciale VN rapporteur

 

Human Rights Council

Het afgelopen jaar creëerde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties enerzijds nieuwe controle en rapportagemechanismen over de situatie van de mensenrechten in Syrië, Eritrea en Belarus en anderzijds de link tussen Mensenrechten en milieu, transitional justice en internationale orde. De Mensenrechtenraad heeft ook nieuwe onafhankelijke experten voor bestaande mandaten aangeduid. Op dit moment zijn er 36 thematische mandaten en 12 mandaten met betrekking tot landen en gebieden, met in totaal 72 mandatarissen.

Marc Pallemaerts is sinds november dit jaar de nieuwe VN rapporteur inzake de gevolgen die verantwoord beheer op vlak van milieu en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen kunnen hebben op mensenrechten (UN Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes).

Pallemaerts studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en de universiteit van Harvard. Momenteel is hij professor Europees milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam en Europese en internationaal milieurecht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij staat tevens aan het hoofd van de Global Issues and External Action Programm aan het Instituut voor Europees milieubeleid. Marc Pallemaerst heeft veel gepubliceerd rond de regulering van chemische stoffen, klimaatverandering, milieurechten en het EU-milieubeleid en bestuur. Klik hier voor het mandaat.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.