dinsdag, 19 juni 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Top rond duurzame ontwikkeling in Brussel (1/2)

Brice lalonde

Zowel maandag 17 december als dinsdag 18 december vond in Brussel de Brussels Sustainable Development Summit plaats - een top rond duurzame ontwikkeling.

Op maandag 17 december stonden diverse discussies op de agenda met vooraanstaande deskundigen en beleidsmakers, zoals vicevoorzitter van het Intergouvernementeel Klimaatpanel (IPCC) Jean-Pascal van Ypersele en Vlaams minister-president Kris Peeters. De dag werd afgesloten met een speech van Europese Commissievoorzitter Barroso.

Na een plechtige opening door Dirk Fransaer, managing director van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), en een korte uiteenzetting door Ligia Noronha, directeur van het Energy and Resource Institute (TERI) werd het woord gegeven aan Jean-Pascal van Ypersele, vicevoorzitter van het Intergouvernementeel Klimaatpanel (IPCC).

van Ypersele hamerde op de harde bewijzen die het IPCC kan voorleggen rond klimaatverandering. Aan de hand van overduidelijke statistieken probeerde hij ook aan klimaatontkenners duidelijk te maken dat onze economie drastisch moet getransformeerd worden in een duurzaam model.  "Het is noodzakelijk dat tegen 2050 wereldwijd 50% tot 55% minder CO2 uitgestoten wordt om de temperatuur onder 2°C te houden. Vervolgens moeten emissies wereldwijd onder de 0% blijven." Volgens van Ypersele is er voldoende potentieel om dat te verwezenlijken. Bovendien is de kans bestaande dat we de kosten kunnen drukken indien vandaag wordt ingegrepen, benadrukte hij. Desondanks ontbreekt de politieke wil, wat op de VN-klimaatconferentie in Doha nogmaals duidelijk werd. Ten slotte maakte van Ypersele in zijn presentatie aan de hand van een blanco dia duidelijk dat het IPCC geen inhoud achterwege houdt.

Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters, die van Ypersele vervolgde als gastspreker, zijn deze twee dagen alweer een belangrijke stap richting duurzame groei. “Vlaanderen werkt hard aan de creatie van een duurzame samenleving. Onze strategie op vlak van duurzame ontwikkeling is erg ambitieus. We focussen ons op lange termijn, tot 2050”, zei Peeters.
Volgens de minister-president is Vlaanderen een van de eerste regio’s die zo’n langetermijnstrategie heeft ontwikkeld. Bovendien past de strategie binnen de transitieaanpak van Vlaanderen om zich als regio naar de top van Europa te stuwen tegen 2020. Concrete projecten rond duurzame gebouwen, hergebruik van materialen en nieuwe innovaties worden dan ook uitgevoerd, meldt de Peeters. “Maar natuurlijk hebben we samenwerking nodig met beleidsmakers, overheden, sociale partners, ngo’s, bedrijven, de civiele samenleving en uiteraard de burgers zelf”, benadrukte hij.
Verder beklemtoonde Peeters dat duurzame ontwikkeling transparant en flexibel moet verlopen, gebaseerd op participatie en zin voor verantwoordelijkheid van alle stakeholders.

Ook op dinsdag 18 december had de top heel wat te bieden. Wil u weten hoe die dag verliep, klik dan hier 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.