vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten

humanridht

Iedereen heeft het recht om gehoord te worden en om invloed uit te oefenen op beslissingen die een impact hebben op  zij of haar  gemeenschap. Dit recht is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en is volledig geïntegreerd in het internationaal recht, in het bijzonder in artikel 25 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten.

In de afgelopen eeuw hebben we op het vlak van integratie ongetwijfeld vooruitgang geboekt.

En nochtans worden veel te veel groepen en individuen geconfronteerd met veel te veel obstakels. Bijna overal hebben vrouwen stemrecht, maar ze blijven enorm ondervertegenwoordigd in parlementen en vredesprocessen, in hogere machtsposities en in directiekamers, alsook in andere besluitvormende posities. Inheemse volkeren worden vaak geconfronteerd met discriminatie, wat hen verhindert om volledig gebruik te maken van hun gewaarborgde rechten en hierdoor wordt er geen rekening gehouden met hun bijzondere omstandigheden. Religieuze en etnische minderheden –  evenals mensen met een handicap of mensen met een andere seksuele geaardheid of politieke overtuiging – worden vaak belemmerd om deel te nemen aan belangrijke  instellingen en processen. Zowel de instellingen als het  openbaar bestaan moeten de  diversiteit in de samenleving reflecteren.

Meer in het algemeen, hebben we in verschillende delen van de wereld alarmerende bedreigingen gezien voor de zwaarbevochten vooruitgang die geboekt werd op het gebied van democratisch bestuur. In sommige landen worden civil society-groepen geconfronteerd met toenemende druk en beperkingen. Wetten werden uitgevaardigd die specifiek tegen die groep zijn gericht waardoor het voor hen zo goed als onmogelijk wordt om hun werk te verrichten. Verdedigers van de democratie hebben te maken met nieuwe confrontatiemaatregelen. We zouden allemaal bezorgd moeten zijn met een dergelijke achteruitgang.

Zelfs in samenlevingen die zich ongetwijfeld op het juiste spoor bevinden is er ruimte voor verbetering. Geen enkel land is erin geslaagd om te verzekeren dat al zijn inwoners volledig kunnen participeren in openbare aangelegenheden, met inbegrip van het recht om verkozen te worden voor een openbaar ambt en het recht op gelijke toegang tot openbare diensten. Nieuwe wetten uitvaardigen of onrechtvaardige wetten verwijderen is niet altijd voldoende. Te vaak blijft discriminatie in de praktijk bestaan, wat obstakels en denkwijzes creëert die moeilijk overbrugbaar zijn.

Levendige civil society-groepen zijn een van de sleutels tot het welzijn en goed functioneren van elke staat, en de organisatie van de Verenigde Naties betreurt dan ook  de  maatregelen die getroffen worden om  deze te onderdrukken. Daarom legt de Verenigde Naties op deze Dag van de Mensenrechten de nadruk op het recht om te participeren en de daarbijhorende rechten die  datt mogelijk maken – vrijheid van meningsuiting  en vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

Het internationale recht is duidelijk: wie je ook bent, waar  j e  ook leeft,  jouw stem telt. Laten we ons op deze Dag verenigen om  jouw recht om hier gehoor  aan te geven, te verdedigen.

(Dit is geen officiële vertaling)

Gepubliceerd op 11 december 2012

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.