donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereldaidsdag

1 december 2012 - Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van Wereldaidsdag

AIDS 20121De millenniumdoelstelling voor HIV/AIDS is duidelijk: de epidemie een halt toe roepen en het tij te keren tegen 2015.   Dankzij de vastberaden inspanningen van overheden en het maatschappelijk middenveld is het welslagen in zicht.

Het VN AIDS WereldAIDSsdag Rapport van 2012 illustreert de aanzienlijke vooruitgang die geboekt werd bij het voorkomen en behandelen van HIV/AIDS in de voorbije twee jaar. Het aantal mensen dat toegang krijgt tot een levensreddende behandeling steeg met 60 procent en nieuwe besmettingen zijn gedaald tot de helft in 25 landen waarvan 13 in Sub-Sahara-Afrika. AIDS gerelateerde sterfgevallen zijn gedaald met een kwart sinds 2005.

De helft van de wereldwijde vermindering van nieuwe HIV infecties in de afgelopen twee jaar betreft de groep van pasgeboren baby’s. Ik dring er bij de lidstaten op aan hun inspanningen te verhogen om nieuwe HIV infecties via moeder-op-kind transmissie een halt toe te roepen en zich ervoor in te zetten dat alle HIV positieve moeders kunnen overleven en zich voorspoedig ontwikkelen.

Verder roep ik ook op voor hogere inspanningen om de stigmatisering en discriminatie te elimineren die het risico verhogen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Het Rapport van de Globale Commissie over HIV en de Wet: “Risico’s, Rechten en Gezondheid” benadrukt hoe ouderwetse wetten, ondoordachte gerechtelijke systemen en bestraffende politiepraktijken, die niet gebaseerd zijn op wetenschap maar op angst en vooroordelen, de epidemie in de hand werken. We moeten informatie, tests en behandelingen beschikbaar maken voor iedereen zodat elke man, vrouw en kind kan genieten van het fundamentele recht op medische zorg en essentiële diensten die deze verwoestende epidemie zullen beëindigen.

Nul nieuwe HIV infecties, nul discriminatie en nul AIDS gerelateerde sterfgevallen zijn haalbaar tegen 2005. Laten we op deze Wereldaidsdag ons ertoe verbinden om verder te bouwen op de bemoedigende successen uit de voorbije jaren om HIV/AIDS te verbannen naar de pagina’s van de geschiedenis.

 

(Geen officiele vertaling)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.