zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Zeg nee tegen geweld tegen vrouwen!

 

25 november is de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. 

Miljoenen vrouwen en meisjes wereldwijd worden beledigd, geslagen, verkracht, verminkt of zelfs vermoord als gevolg van daden die ontstellende schendingen van hun mensenrechten vormen. Of het op het slagveld of bij hen thuis gebeurt, of op straat, op school, op het werk of in hun gemeenschap, zo’n 70 procent van de vrouwen heeft te maken met fysiek of seksueel geweld op een bepaald moment in hun leven. Een kwart van alle zwangere vrouwen wordt er mee geconfronteerd.

Veel te vaak worden daders niet gestraft. Vrouwen en meisjes zijn bang om het geweld te melden door de heersende cultuur van straffeloosheid. We moeten deze angst en schaamte bestrijden die de slachtoffers straffen die reeds een misdrijf hebben moeten ondergaan en nu te maken kunnen krijgen met een stigma. Het zijn de daders die zich zouden moeten schamen, niet hun slachtoffers.

Mijn UNiTE to End Violence against Women campagne betrekt overheden, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld, de media en gewone burgers. Vorig jaar vroeg UNiTE aan jonge mensen overal ter wereld hoe ze van plan waren te helpen om deze uiterst belangrijke zaak te helpen, en ik was erg aangemoedigd door de antwoorden. Veel jongeren riepen op tot een einde van de onwetendheid. Ze zeiden dat we negatieve houdingen niet door de vingers mochten zien. Ze eisten dat we onze stem verheffen om mensenrechten te bevorderen, en om krachten te bundelen om de slachtoffers te helpen. Eén jongeman zei eenvoudigweg dat jongens geweld tegen vrouwen kunnen bestrijden “door op te groeien tot verantwoordelijke en respectvolle vaders en echtgenoten.”

De Verenigde Naties zijn werkzaam op al deze gebieden. We creëren bewustzijn via publieke outreach programma’s. Ons VN Trust Fund om geweld tegen vrouwen te beëindigen heeft deze maand plannen aangekondigd om 8 miljoen dollar te schenken aan lokale initiatieven in 18 landen. Leden van mijn steeds uitbreidend netwerk van mannelijke leiders bestrijden geweld door publiek bewustzijn te creëren, te pleiten voor betere wetten en door overheden ter verantwoording te roepen.

Terwijl we ons blijven inzetten voor deze zaak moeten we de cultuur van discriminatie die toestaat dat geweld blijft duren, fundamenteel uitdagen. Op deze Internationale dag doe ik een beroep op overheden om hun beloftes na te komen om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen in alle delen van de wereld, en vraag ik aan alle mensen om dit belangrijk doel te steunen.

- geen officiële vertaling

Klik hieronder voor de finalisten van de UNRIC advertentiecampagne Create4theUN: Say No to Violence Against Women 2011.

Verklaring door Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (fragment)

“(…) We moeten niet alleen helpen om geweld te voorkomen, maar er ook voor zorgen dat vrouwen toegang hebben tot economische mogelijkheden, we moeten hun gelijke deelname in de maatschappij verzekeren, wetten en praktijken verwerpen die vrouwen discrimineren en ervoor zorgen dat huizen, kantoren, straten en scholen veilig zijn voor vrouwen en meisjes. De EU zal zich inzetten om hierin de leiding te nemen. (…)”

- geen officiële vertaling

Klik hier om de volledige verklaring te lezen (Engels).

Gepubliceerd op 23 november 2012

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.