woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties (24 oktober)

7 november 2012

Ban Ki-moon UN day

We maken een periode door van diepe onrust, transitie en ingrijpende verandering, die gekenmerkt wordt door een toename van onveiligheid, ongelijkheid en intolerantie. Mondiale en nationale instellingen worden op de proef gesteld. Nu er zoveel op het spel staat, moet de Verenigde Naties gelijke tred houden over het gehele spectrum van haar activiteiten – vrede, ontwikkeling, mensenrechten, de rechtstraat en de empowerment van vrouwen en jongeren over heel de wereld.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op vele fronten; zo is extreme armoede gehalveerd sinds 2000, zijn er in veel landen democratische transities aan de gang en zijn er bemoedigende tekenen van economische groei in de ontwikkelingslanden.

De tijd is gekomen om onze gezamenlijke ambities naar boven bij te stellen. Met de snel naderende deadline van 2015 voor het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, moeten we onze inspanningen verdubbelen om deze levensbelangrijke doelstellingen te verwezenlijken. We moeten een realistische en ambitieuze post-2015 ontwikkelingsagenda opstellen. Het is ook onze plicht om de strijd tegen onverdraagzaamheid voort te zetten, mensen te redden die bevangen zijn in conflicten, en duurzame vrede tot stand te brengen.

De Verenigde Naties is niet enkel een ontmoetingsplaats voor diplomaten. De Verenigde Naties is ook een vredeshandhaver die strijders ontwapent, een gezondheidswerker die geneesmiddelen uitdeelt, een hulpteam dat vluchtelingen bijstaat, een mensenrechtenexpert die bijdraagt aan gerechtigheid.

Om deze wereldwijde missie te vervullen, vertrouwen we op de hulp van talloze vrienden en medestanders. Niet-gouvernementele organisaties, wetenschappers, academici, filantropen, religieuze leiders, bedrijfsleiders en geëngageerde burgers zijn de sleutel tot ons succes. Geen enkele leider, geen enkel land of instelling kan de klus alleen klaren. Toch kan ieder van ons op zijn eigen manier een steentje bijdragen.

Ter gelegenheid van deze VN-Dag herbevestigen wij onze individuele toewijding en onze collectieve vastberadenheid om de idealen van het Handvest van de Verenigde Naties na te komen en te bouwen aan een betere wereld voor iedereen.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.