woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Education First !

9 november 2012

Education first children

EDUCATION FIRST: De feiten

Het is bewezen dat:

 • Als alle kinderen toegang hebben tot kwaliteitsvol basisonderwijs, de jaarlijkse economische groei van landen met een laag inkomen zou kunnen  toenemen  met twee procent.
 • Als alle  leerlingen  in arme landen  over  basis leesvaardigheid  beschikken  (meer dan 170 miljoen mensen) 12 procent van  de  arme mensen uit de armoede zou kunnen geholpen worden **
 • De laatste vier decennia de wereldwijde toename van het aantal vrouwen dat van onderwijs kan genieten meer dan vier miljoen kindersterftes heeft  doen voorkomen.
 • Eén bijkomend schooljaar het inkomen van een vrouw kan verhogen met 10 tot 20 %.
 • Iedere dollar die geïnvesteerd wordt in onderwijs en vaardigheiden = 10 dollar economische groei. ***

 

 En toch:

 • Gaan 61 miljoen kinderen die de leeftijd hebben om naar de lagere school te gaan, niet naar school. 42 procent van deze kinderen leven in arme landen die door conflict worden geteisterd. ***
 • Kunnen minstens 250 miljoen kinderen niet goed lezen, schrijven of tellen, zelfs niet degenen die minstens vier jaar naar school zijn gegaan.**
 • Hebben jonge vrouwen uit arme huishoudens in minstens 63 landen veel minder onderwijs gehad dan arme jonge mannen.****
 • Zijn 775 miljoen volwassenen ongeletterd. Bijna 500 miljoen van hen zijn vrouwen.
 • Zijn 171 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden als gevolg van ondervoeding niet volgroeid voor de leeftijd van vijf jaar, wat betekent dat hun leermogelijkheden kunnen aangetast zijn.***
 • Gaat slechts twee procent van ontwikkelingshulp naar onderwijs***

 

Om dit te veranderen en om de Millennium Ontwikkelingsdoel stelling  te bereiken van universeel basisonderwijs tegen 2015:

 • Heeft de wereld nood aan twee miljoen extra leraren.
 • Hebben de armste landen bijna vier miljoen nieuwe klaslokalen nodig om degenen die niet naar school gaan op te vangen.*
 • Is 16 miljard dollar nodig, en nog eens een extra 8 miljard om universeel de eerste graad van middelbaar onderwijs te financieren.

 

Bronnen:

*Education For All Global Monitoring Report 2010

**Education For All Global Monitoring Report 2011

*** Education For All Global Monitoring Report 2012

**** Education For All Global Monitoring Report’s World Inequality Database on Education (WIDE)


 

global-teacher

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.