donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Internationale dag voor de strijd tegen armoede

17 oktober 2012

Strijd tegen armoede

Het is gemakkelijk om zich te kanten tegen armoede maar het is moeilijker om deze te bestrijden. Mensen die honger lijden, in armoede moeten leven en in hun waardigheid zijn aangetast, hebben meer nodig dan een uiting van compassie. Ze hebben praktische ondersteuning nodig.

Dit jaar komt de Internationale dag voor de strijd tegen armoede op een moment dat veel landen economisch bezuinigen. Terwijl overheden worstelen om hun begroting sluitend te maken, wordt de financiering van armoedebestrijding bedreigd. Maar dit is juist het moment om de armen te voorzien van toegang tot sociale diensten, een zeker inkomen, fatsoenlijk werk en sociale bescherming. Alleen op deze manier kunnen we sterkere en meer welvarende samenlevingen bouwen -  niet door begrotingen in evenwicht te brengen ten koste van de armen.

De Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen hebben een wereldwijde inspanning in gang gebracht die tot aanzienlijke vooruitgang heeft geleid. We hebben extreme armoede gehalveerd en de genderkloof in de eerste jaren van het onderwijs gecorrigeerd, waardoor er nu evenveel meisjes als jongens naar de lagere school gaan. Veel meer gemeenschappen hebben toegang tot zuiver drinkwater. Miljoenen mensenlevens zijn gered dankzij investeringen in de gezondheidszorg.

Deze resultaten zijn een belangrijke stap vooruit in de richting van een meer rechtvaardige, welvarende en duurzame wereld. Maar meer dan één miljard mensen leven nog steeds in armoede, beroofd van hun recht op voedsel, onderwijs en gezondheidszorg. We moeten hen in staat stellen om ons te helpen duurzame oplossingen te vinden. We mogen tijd noch moeite sparen om te zorgen dat alle landen de MDG’s bereiken in 2015.

Op de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die in juni werd gehouden, hebben wereldleiders verklaard dat het uitroeien van armoede “de grootste uitdaging is waarmee de wereld vandaag geconfronteerd is.”

We zijn nu bezig het VN-ontwikkelingsprogramma voor de periode na 2015 te ontwikkelen, voortbouwend op de MDG’s en tegelijkertijd de strijd aangaand met voortdurende ongelijkheden en nieuwe uitdagingen voor mens en planeet. We streven naar een gedurfd en ambitieus kader dat een transformerende verandering kan bevorderen die huidige en toekomstige generaties ten goede komt.

Armoede, die te lang ongecontroleerd heerst, is verbonden aan sociale onrust en aan bedreigingen voor vrede en veiligheid. Laat ons op deze Internationale dag investeren in onze gemeenschappelijke toekomst door mensen uit de armoede te helpen zodat ze, op hun beurt, kunnen helpen de wereld te veranderen.

-Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.