zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

België en de VN samen op de Grote Markt in Brussel op zondag 21 oktober!

UN flyer DUTCH lowresKent u de verschillende facetten van het werk van de VN, niet alleen op de hoofdkwartieren in New York, Genève en Wenen (...) maar ook op het terrein? Kent u haar rol van preventieve diplomatie; haar acties ten behoeve van het milieu en de armste bevolkingsgroepen in de wereld; haar rol in de verdediging van de mensenrechten?

 

Wist u dat België één van de oprichters van deze internationale organisatie is en dat de eerste voorzitter van de Algemene Vergadering de Belg Henri Spaak was?

Wat is de impact van een land als België in deze grote organisatie met 193 lidstaten? Hoe draagt België bij aan de programma’s en missies van de VN?

De antwoorden op deze vragen, en vele anderen, kunt u ontdekken in het Informatiedorp van de Verenigde Naties op de Grote Markt in Brussel op zondag 21 oktober tussen 11u en 17u.

Er zullen talrijke spelletjes voor kinderen (en volwassenen) georganiseerd worden en gadgets uitgedeeld aan de deelnemers.

Naast deze spelelementen kunt u er ook tal van voorbeelden ontdekken van het dagelijks werk van de VN en van België in dit verband. Een tent van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN geeft een unieke blik op de levensomstandigheden van vluchtelingen in extreme omstandigheden; het Wereldvoedselprogramma zal aanwezig zijn met een fornuis om u te laten proeven van basisvoedsel dat wordt uitgedeeld bij noodsituaties.

Het FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal er getuigen van de diplomatieke activiteiten van België en haar ondersteuning van duurzame ontwikkeling.

Defensie, het Koninklijk Legermuseum en de Vereniging van Veteranen zullen eveneens stands hebben waarin zij hun activiteiten en missies presenteren. 

Verder zullen de twee Belgische Verenigingen voor de Verenigde Naties (APNU en VVN) hun voorlichtingsactiviteiten in België en hun respectievelijke aanwervingprocedures voor nieuwe leden uiteenzetten.

Tenslotte zal ook de Stad Brussel aanwezig zijn om te getuigen van het belang van de Werelderfgoedlijst van UNESCO waarop de Grote Markt van Brussel is ingeschreven.

UN flyer MAP lowres

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.