zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de aanslag op de Verenigde Naties in Bagdad, 19 augustus 2005

Twee jaar zijn intussen verstreken sinds de verschrikkelijke terroristische aanslag op de zetel van de Verenigde Naties in Bagdad. Voor de families en de naasten van hen die bij deze aanslag het leven lieten en voor iedereen die voor de Verenigde Naties werkt, is het te boven komen van die traumatische dag een dagelijks gevecht. De overlevenden lijden onder hun opgelopen letsels en velen van hen zijn nog steeds onder medische behandeling. De verschrikkelijke herinneringen blijven hen achtervolgen en hun emotionele wonden zijn verre van geheeld. Gerechtigheid is nog steeds niet geschied en niemand heeft tot nog toe verantwoording moeten afleggen voor de misdaad die werd begaan. Dit toont nog maar eens op verpletterende wijze aan dat aanslagen die wereldwijd begaan worden tegen het personeel van de Verenigde Naties, of het nu gaat om blauwhelmen, humanitaire hulpverleners of andere functionarissen, zeer vaak ongestraft blijven.

           19 Augustus zal voor de Verenigde Naties en voor mij persoonlijk steeds een dag van rouw zijn. Het is de gelegenheid om te denken aan wat de overledenen hebben meegemaakt en aan de manier waarop we hun nagedachtenis kunnen eren. Dit is ook de gelegenheid om hen te danken voor de hoop die ze deze wereld hebben gegeven. Omdat deze mannen en vrouwen het leven werd ontnomen terwijl ze de idealen van de Organisatie verdedigden. Zij waren moedig en zetten zich onvermoeibaar in om de leefomstandigheden van de bevolking van verarmde en door oorlog verscheurde landen te verbeteren. Hun verantwoordelijkheidszin en verwezenlijkingen hebben ons allen trots gemaakt om voor de VN te werken.

           Op deze verjaardag betuig ik opnieuw mijn medeleven aan de families en de naasten van hen die hun leven hebben gegeven voor de Organisatie. Ik hoop dat de wonden van de gekwetsten verzachten. Ik wil eer bewijzen aan de mannen en vrouwen die voor de VN op missie zijn in Irak - zowel het internationale als het Irakese personeel – die moedig de moeilijkheden en de angst doorstaan bij het volbrengen van hun belangrijk werk voor de transitie van Irak. Tenslotte wil ik eer betuigen aan al het personeel van de Verenigde Naties, dat met deze tragedie werd geconfronteerd en dat gekwetst, maar zonder te verzwakken of ontmoediging, haar vredesmissie in de wereld voortzet.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.