donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen

8 oktober 2012

International day for disaster reduction women

Op 13 oktober wordt de Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen gevierd.

Het thema van 2012 voor de Internationale dag is: “Vrouwen en meisjes – de (on)zichtbare kracht van weerbaarheid” (“Women and Girls – the [in]Visible Force of Resilience”).

Vrouwen en meisjes zijn krachtige katalysatoren voor verandering. Ze bezitten unieke kennis en vaardigheden die van cruciaal belang zijn waaneer ze risico’s op rampen moeten aanpakken.

De Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen biedt een gelegenheid om:

1. de bijdrage die vrouwen en meisjes leveren voor, tijdens en na rampen te vieren;

2. aandacht te vragen voor het feit dat de mogelijkheid van vrouwen en meisjes om een bijdrage te leveren belet wordt als gevolg van hun uitsluiting van besluitvorming en participatie bij processen gericht op het verminderen en managen van risico’s op rampen, en door een gebrekkige kennis van genderongelijkheid;

3. vrouwen en meisjes niet meer te zien als slachtoffers;

4. bewijs te leveren van acties en initiatieven die opgezet zijn door vrouwen en meisjes.

Klik hier voor meer informatie over de Dag.

International day for disaster reduction

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.