zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereld Habitat Dag

27 september 2012

WHD-Logo-E

De Verenigde Naties heeft de eerste maandag van oktober verkozen tot Wereld Habitat Dag. Dit jaar wordt de dag gevierd op 1 oktober 2012.  Het is een dag om stil te staan bij de toestand waarin onze dorpen en steden zich bevinden en het basisrecht van iedereen op een gepaste huisvesting. Deze dag is ook bedoeld om de wereldgemeenschap te herinneren aan haar collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de menselijke habitat.

De Verenigde Naties koos voor het thema ‘Changing Cities, Building Opportunities’ (Steden veranderen, mogelijkheden scheppen) omdat steden de motor van groei zijn. Het is in de steden dat velen hun droom van een beter leven realiseren. Zelfs als dit niet mogelijk, verlaten velen landelijke gebieden om naar de stad te komen vanwege de belofte van een betere toekomst en voorspoed. Dit bereiken ze door ofwel een job te vinden ofwel door een zaakje te beginnen die op een zeker moment niet alleen zorgt voor een inkomen voor de eigenaar, maar ook voor ander personeel en op die manier werk creëert.

Met dit thema wil UN-Habitat de nadruk leggen op de noodzaak om onze steden beter te plannen. Steden die zonder een plan groeien leiden namelijk tot een chaotische ontwikkeling en stedelijke uitbreiding. Wanneer ze goed gepland zijn, kunnen steden mogelijkheden bieden aan zowel de huidige als de toekomstige inwoners. Dit ligt volledig in lijn met de nieuwe VN-Habitat campagne “I am a city changer” (Ik ben een stadsveranderaar) die iedereen wil betrekken om van steden een betere plek te maken om te leven.

Klik hier voor meer informatie en voor de boodschap van Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van Wereld Habitat Dag. (in het Engels)

Video ter gelegenheid van Wereld Habitat Dag: I'm a City Changer

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.