zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Internationale dag van de democratie

15 september 2012

International Day of Democracy

Vandaag blikken we terug op een jaar vol opmerkelijke gebeurtenissen in het verhaal van de democratie. Dit verhaal wordt nog altijd geschreven door mensen die verlangen naar waardigheid en mensenrechten, die een einde willen maken aan corruptie, iets willen te zeggen hebben over hun toekomst, die verlangen naar werk, rechtvaardigheid en een eerlijk deel van de politieke macht.

Hun verhaal is nog maar net begonnen. Democratieën komen niet tot stand in één dag of zelfs in een jaar, of door één of twee keer verkiezingen te organiseren. Ze vragen om volharding en nauwkeurig werk. Maar ook, eens het mechanisme in gang is gezet, is er geen weg terug.

Hervormingen moeten echte hervormingen zijn. Mensen zijn niet op zoek naar autoritarisme verborgen achter een menselijk gezicht. Ze willen een geheel van rechten en mogelijkheden in een rechtstaat, een levendige burgersamenleving en een ondernemende privésector, gesteund door efficiënte en verantwoordelijke staatsinstellingen.

Een open dialoog is cruciaal. Diversiteit is een troef. We moeten pluralisme bevorderen en de rechten van minderheden en kwetsbaren beschermen. Vrouwen moeten in het middelpunt staan van pogingen om een democratische toekomst op te bouwen. Ze zijn altijd pioniers geweest van verandering. Ze hebben recht op een volwaardige stem in het beslissingsproces.

Er moet ook aandacht besteed worden aan wat jongeren te zeggen hebben. Demografische druk wereldwijd maakt dit noodzakelijk. Geconfronteerd met sombere vooruitzichten en overheden die niet meewerken, zullen jonge mensen zelfstandig handelen om hun toekomst terug te winnen.

Deze eerste vereisten moeten aangevuld worden met kennis over democratie, wat essentieel is voor succes op de lange termijn en ook het thema is van de dag dit jaar. Het is nodig opdat alle burgers in alle naties, in jonge en oude democratieën, gevestigd of fragiel, hun rechten en verantwoordelijkheden volledig begrijpen. En het is vooral noodzakelijk in landen die onlangs hun eerste stappen richting democratie hebben gezet, zodat de gemaakte vooruitgang niet verloren gaat.

De Verenigde Naties engageren zich om samen met hun partners wereldwijde en lokale initiatieven to ontwikkelen die het vergaren van kennis over democratie zien als een integraal onderdeel van elke vorm van onderwijs en als een onderdeel van lange termijn overheidsstrategieën. Laten we samen partnerschappen opzetten tussen internationale onderwijsexperts en overheden om de “best practices” te ontwikkelen en te verspreiden. Laten we een klimaat ontwikkelen van burgerlijke betrokkenheid om mogelijkheden te onderzoeken die dankzij de nieuwe media ontstaan, en laten we landen ondersteunen bij het opstellen van curricula en trainingmethodes.

Laten we op deze Internationale dag van de democratie onze creativiteit gebruiken om dit doel te bereiken. Laten we proberen om kennis over democratie overal te verspreiden, en in het bijzonder in die samenlevingen die in overgang zijn en het dus het meest nodig hebben.

Geen officiële vertaling

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.