woensdag, 21 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereldalfabetiseringsdag

6 september 2012

WereldalfabetiseringsdagOp 8 september wordt al meer dan 40 jaar wereldwijd de Wereldalfabetiseringsdag gevierd. De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) gebruikt deze gelegenheid om de internationale gemeenschap eraan te herinneren dat geletterdheid een mensenrecht is en aan de basis van kennis ligt.

 

 

Het thema dit jaar is “Geletterdheid en Vrede.”

Geletterdheid draagt bij tot vrede door mensen toe te laten hun individuele vrijheden te verwerven en de wereld beter te verstaan. Het reikt de mensen eveneens een middel aan om conflicten te voorkomen of om ze op te lossen. “Het is een bron van individuele waardigheid en een motor voor een gezonde ontwikkeling van de maatschappij” aldus de VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon in zijn boodschap naar aanleiding van deze Dag.

Ban Ki-moon prijst in zijn boodschap de grote vorderingen die zijn gemaakt sinds het begin van het VN Decennium voor Geletterdheid (2003-2012) dat dit jaar op zijn einde loopt. Maar hij benadrukt tevens dat we nog veel verder moeten gaan. Zo’n 775 miljoen mensen in de wereld kunnen nog altijd niet lezen of schrijven. “We moeten het proces versnellen om ook de meest gemarginaliseerden te bereiken en dit fundamentele mensenrecht te vrijwaren.” Onderwijs heeft volgens hem een extra duw nodig, zijn nieuwe initiatef Education First moet daartoe bijdragen. Tenslotte, een geletterde wereld is een meer “vreedzame, harmonieuze en gezondere wereld”, aldus de Secretaris-Generaal.

Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO, H.K.H. Prinses Laurentien der NederlandenIn een videoboodschap die opgenomen werd in het kader van deze Dag, zet de Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO, H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, drie redenen uiteen waarom bewustwording rondom geletterdheid zo belangrijk is.

Ten eerste verwijst zij naar de schokkende cijfers die aangeven dat bijna 800 miljoen mensen over de hele wereld worstelen met lezen en schrijven.
Ten tweede benadrukt ze dat het vandaag, in het digitale tijdperk dat gedomineerd wordt door het geschreven woord, belangrijker is dan ooit om te investeren in alfabetisering.
Tot slot, is het economisch zinvol om in geletterdheid te investeren aangezien lees- en schrijfvaardigheden voorwaarden zijn voor innovatie en kennis, die op hun beurt de basis vormen voor slimme groei, ontwikkeling en banen.

Initiatieven naar aanleiding van de Dag

Wereldwijd vinden allerhande evenementen ter ere van de Dag plaats. Een overzicht van enkele initiatieven en hoe je zelf kunt bijdragen aan de Dag vind je op de website van UNESCO via deze link.

In Nederland vindt van 3 tot 9 september de Week van de Alfabetisering plaats, een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven waarvan de prinses Laurentien voorzitter is. Voor meer informatie: http://weekvandealfabetisering.nl/.

Je kan ook tot 7 september je stem uitbrengen voor de Nederlandse Nationale Alfabetiseringsprijzen op http://weekvandealfabetisering.nl/alfabetiseringsprijzen/stemmen.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.