vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De Internationale dag tegen kernproeven

29 augustus 2012

Nuclear logo ENVandaag vindt wereldwijd de derde jaarlijkse Internationale dag tegen kernproeven plaats. Deze dag wil de inspanningen van de Verenigde Naties en een groeiende groep activisten in de kijker zetten om informatie te verspreiden over het belang van een verbod op kernwapenproeven . Een dergelijk verbod is essentieel om tot een veiligere wereld te komen.

Op deze Dag zijn er wereldwijd allerlei activiteiten gepland, gaande van symposia en conferenties tot tentoonstellingen en wedstrijden. Deze activiteiten zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op de gevaren van de explosies die veroorzaakt worden door de kernproeven, de bedreiging ervan voor de mens en het milieu en de noodzaak om uiteindelijk alle kernwapens te vernietigen en de proeven stop te zetten.

De Algemene Vergadering koos 29 augustus uit als de jaarlijkse dag tegen kernproeven omdat het op die dag in 1991 was dat Semipalatinsk, één van de grootste proefterreinen, voorgoed werd gesloten.

De dag zal dit jaar op 6 september herdacht worden door de Algemene Vergadering in de vorm van een Informele Vergadering in het VN hoofdkwartier georganiseerd door Nassir Abdelaziz Al-Nasser, de Voorzitter van de 66ste zitting van de Algemene Vergadering. Na de officiële openingsceremonie volgt een High-Level Panel georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiging van Kazachstan over de rol van de Verenigde Naties bij nucleaire ontwapening en non-proliferatie.

Fragment uit de boodschap van Secretaris-Generaal Ban Ki-moon naar aanleiding van de Internationale dag tegen kernproeven

- niet-officiële vertaling

"Kernproeven blijven een bedreiging voor de menselijke gezondheid en wereldwijde stabiliteit. (… ) Om een einde te maken aan kernproeven moeten de staten die het alomvattend kernstopverdrag (CTBT) nog niet getekend en geratificeerd hebben, dit zo snel mogelijk doen. Het CTBT, dat als doel heeft om een controleerbaar en permanent wereldwijd verbod op alle soorten kernproeven te verwezenlijken, wordt bijna universeel gesteund maar moet nog in werking treden. (…) Op deze dag beloof ik om persoonlijk verder te gaan met het promoten van nucleaire ontwapening en niet-proliferatie, en ook zal ik mij verder inspannen om de staten aan te moedigen die het verdrag nog moeten ratificeren."

De oorspronkelijke boodschap vindt u hier terug in het Engels.

Het volledige programma kunt u terugvinden op:
http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/2012/events2012.shtml

Voor meer informatie over de dag en over de problematiek van kernproeven, ga naar www.un.org/en/no-nucleartests, de site is beschikbaar in de zes officiële talen van de VN.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.