vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Jeugd

Internationale Dag van de Jeugd 201212 augustus 2012 - De huidige generatie jongeren is de grootste in omvang ooit en de overgrote meerderheid ervan leeft in ontwikkelingslanden. Deze generatie biedt een nooit eerder geziene kans om het welzijn van de hele wereldbevolking te verbeteren. 

Te veel jonge mensen, ook de hoogopgeleiden onder hen, hebben echter te kampen met lage inkomens, een baan waarin ze niet kunnen doorgroeien of zijn werkloos. De wereldwijde economische crisis heeft de jeugd het hardst getroffen, en velen zijn terecht ontmoedigd door de groeiende ongelijkheden. Een groot aantal onder hen heeft geen onmiddellijke vooruitzichten en is niet betrokken in het politieke en sociale leven noch in de ontwikkeling van hun landen. Als we niet direct maatregelen treffen, lopen we het risico dat de vervlogen dromen en het verspild talent een “verloren generatie” voortbrengen.

Een van mijn topprioriteiten is het samenwerken met en voor jonge mensen. Jongeren zijn een transformerende kracht. Door hun creativiteit, vindingrijkheid en enthousiasme zij ze een motor voor verandering, zowel in openbare ruimtes als in de cyberspace. Jongeren hebben al meer dan eens hun vermogen en verlangen getoond om de loop der geschiedenis te wijzigen en om mondiale uitdagingen aan te pakken. Ze hebben dit in het verleden al op verschillende manieren geuit, zij het door hun cruciale rol in in het verwerven van vrijheid, democratie en gelijkheid of door hun wereldwijde inzet voor de Rio+20 Conferentie over Duurzame Ontwikkeling.

Jonge mannen en vrouwen zijn geen passieve begunstigden, maar gelijkwaardige en efficiënte partners. Hun ambities reiken veel verder dan enkel jobs. De jeugd wil ook een plaats aan de onderhandelingstafel, jongeren willen hun stem laten horen bij het bepalen van beleid dat ook hun leven vormgeeft. We moeten luisteren naar jonge mensen en hen de hand toereiken. We moeten talrijkere en sterkere mechanismen in het leven roepen voor jeugdparticipatie. Het moment is aangebroken om de stem van de jongeren op een betekenisvollere manier te integreren in het besluitvormingsproces op alle niveaus.

Overal ter wereld is er een groeiende erkenning van de noodzaak om het beleid en de investeringen te versterken in het voordeel van de jonge mensen . Ik doe een beroep op overheden, de privésector, de civiele samenleving en de academische wereld om hun deuren te openen voor jonge mensen en nauwer samen te werken met door jongeren geleide organisaties. De jeugd kan mee bepalen of dit tijdperk zich zal bewegen in de richting van groter gevaar of juist zal evolueren in de richting van positieve verandering. Laat ons de jonge mensen van onze wereld steunen opdat ze kunnen uitgroeien tot volwassenen die verdere generaties van productieve en krachtige leiders zullen voortbrengen.

- Geen officiële vertaling -

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.