donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag

20 juni 2012

Meer dan 42 miljoen mensen wereldwijd worden gedwongen uit hun huizen en gemeenschappen te vluchten. Meer dan een miljoen mensen zijn in de afgelopen 18 maanden alleen al hun land ontvlucht als gevolg van een golf van conflicten in Ivoorkust, Libië, Mali, Somalië, Soedan en Syrië. Deze cijfers zijn veel meer dan statistieken, het gaat hier om individuen en families wiens leven onderuit gehaald is, wiens gemeenschappen zijn vernield and wiens toekomst onzeker blijft.

Wereldvluchtelingendag is een gelegenheid om alle getroffenen te gedenken en onze steun te versterken.

Vier van de vijf vluchtelingen bevinden zich in ontwikkelingslanden en genieten van de aanzienlijke vrijgevigheid van gastlanden die zelf geteisterd worden door grote ontberingen. De Islamitische Republiek Pakistan en Iran hebben het grootste aantal vluchtelingen, samen meer dan twee en een half miljoen. Tunesië en Liberia zijn ook landen die, ondanks hun eigen nationale uitdagingen, hun grenzen open hebben gelaten en hun schaars water, land en andere rijkdommen hebben gedeeld met zij die lijden onder de impact van gewapend geweld.

De derde grootste stad van Kenia is een vluchtelingenkamp waar een half miljoen Somaliërs leven, velen onder hen zijn al drie decennia in ballingschap. Niger, Mauritanië en Burkina Faso, waar hongersnood en droogte heerst, vangen op dit ogenblik ongeveer 175.000 vluchtelingen op die het conflict in Mali ontvlucht zijn. Deze landen mogen deze last niet alleen dragen.

De Verenigde Naties, en in het bijzonder de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, probeert al deze uitdagingen aan te gaan en voorziet tegelijkertijd bescherming en bijstand voor 15,5 miljoen mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land. We leggen ook de nadruk op het voorkomen en verminderen van staatloosheid. Maar humanitaire bijstand is niet genoeg.

Het recente UNHCR Global Trends Report (rapport van de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen inzake wereldwijde tendensen) toont aan dat het aantaal ontheemden sneller groeit dan de maatregelen die getroffen worden. We moeten samenwerken om de politieke wil en het nodig leiderschap in gang te zetten om de conflicten die vluchtelingenstromen veroorzaken te voorkomen en te beëindigen. Daar waar de veiligheid hersteld is, moeten we de onderliggende oorzaken van conflict aanpakken, en zo de duurzame terugkeer van vluchtelingen mogelijk maken middels toegang tot levensonderhoud, diensten en de rechtstaat.

Ondanks wijdverspreide budgettaire beperkingen mogen we ons niet afwenden van hen die in nood verkeren. Vluchtelingen vluchten omdat ze geen keuze hebben. We moeten ervoor kiezen om te helpen.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.