woensdag, 21 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal van de VN ter gelegenheid van de Werelddag van de Oceanen

8 juni 2012

Dit jaar valt de Werelddag van de Oceanen samen met een belangrijke mijlpaal voor de internationale gemeenschap: de dertigste verjaardag van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

Toen dit Verdrag werd opengesteld voor ondertekening op 10 december 1982, werd het terecht omschreven als ‘grondwet voor de oceanen’. Het verdrag, dat ontstaan is na een onderhandelingsproces waarbij meer dan 150 landen betrokken waren, is een levend monument van de internationale samenwerking.

Op het moment dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee aangenomen werd, werd geschiedenis geschreven. Met 320 artikelen en 9 bijlagen waarin elk aspect van het oceaan- en zeemilieu behandeld wordt, stelt dit verdrag een delicate balans tussen rechten en plichten op.

De bescherming van ‘s werelds oceanen en kusten is een van de belangrijkste doelen van de Verenigde Naties Conferentie over Duurzame Ontwikkeling, die in Rio de Janeiro begint over 12 dagen. Het Zeerechtverdrag draagt bij tot het behalen van deze doelen via maatregelen als het behoud van het zeemilieu, wetenschappelijk onderzoek naar de zee en de overdracht van technologie.

We moeten meer doen voor onze oceanen die bedreigd worden door vervuiling, uitdunnende visbestanden, de impact van klimaatverandering en het verval van het zeemilieu. Rio+20 moet de Verenigde Naties, overheden en andere partners mobiliseren richting een beter beheer en behoud van de oceanen door middel van initiatieven die overbevissing intomen, de bescherming van het zeemilieu verbeteren en de oceaanvervuiling en impact van klimaatverandering reduceren.

Er zou geen betere manier zijn om Werelddag van de Oceanen te vieren dan als alle landen die het nog niet gedaan hebben, het Verdrag inzake het recht van de zee zouden ratificeren.

Laten we ervoor zorgen dat 2012 een nieuwe mijlpaal wordt voor onze oceanen wereldwijd, zodat we koers kunnen zetten naar de toekomst die wij willen.

 

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.