zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van de Internationale Dag van de VN-Blauwhelmen, 29 mei 2012

De Internationale Dag van de VN - Blauwhelmen is een gelegenheid om hulde te brengen aan de 120 000 Blauwhelmen die dienst doen in 17 missies gelegerd in enkele van de meest onstabiele en gevaarlijke regio’s ter wereld.

Deze Dag is tevens een gelegenheid om te rouwen om gesneuvelde Blauwhelmen. In 2011, kwamen 112 mannen en vrouwen om terwijl ze hun leven wijdden aan vrede. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er nog eens 27 soldaten omgekomen terwijl ze bezig waren met de uitoefening van hun diensttaak voor de Verenigde Naties.

Vandaag eren wij de nagedachtenis van meer dan 2 900 Blauwhelmen die om het leven kwamen tijdens het uitoefenen van hun dienstplicht en beloven we hun doel na te streven, namelijk om stabiliteit te herstellen in door oorlog geteisterde landen.

De gevallen vredessoldaten kwamen uit verschillende troepenleverende landen, een aangrijpende herinnering aan het mondiale partnerschap dat ten grondslag ligt van  VN vredeshandhaving.

Op dit moment leveren 116 lidstaten troepen en politie personeel aan onze operaties. Dit indrukwekkende aantal weerspiegelt het groeiend vertrouwen van landen over de hele wereld in vredesoperaties van de Verenigde Naties om te zorgen voor de collectieve veiligheid. Onze nieuwe waarnemersmissie in Syrië bewijst eens te meer dat de internationale gemeenschap naar de Verenigde Naties kijkt om oplossingen te vinden voor nieuwe uitdagingen. De missie stuit op moeilijke kwesties maar tracht dapper ervoor te zorgen dat de partijen, te beginnen met de regering van Syrië, zich houden aan de verplichtingen om het geweld te stoppen dat al tot duizenden doden heeft geleid. Deze missie maakt deel uit van de grotere inspanningen van de VN, onder leiding van de gemeenschappelijk Speciaal Gezant, om het geweld te beëindigen en een politieke oplossing voor de crisis in Syrië te zoeken.

Het uiteindelijke doel van elke VN vredesmissie is om niet meer nodig te zijn. Totdat we deze doelstelling bereikt hebben, stellen we alles in het werk om vredeshandhaving zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.

Ik ben zeer dankbaar voor elke bijdrage van troepen en politie, alsmede voor de financiële en materiële middelen die het mogelijk maken om de vrede te handhaven. Ik dank ook alle landen die politieke steun en leiderschap geven. Leden van de Veiligheidsraad, in het bijzonder, begeleiden en versterken ons werk door mandaten vast te leggen en de plaatsing van troepen aan te passen in functie van de ontwikkelingen in het veld.

Regionale organisaties spelen een steeds belangrijker rol. De Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties, bijvoorbeeld, werken nauw samen in Darfoer en Somalië door gezamenlijk de dreiging die uitgaat van de rebellengroep Verzetsleger van de Heer aan te pakken. Deze partnerschappen geven VN vredesmissies de nodige flexibiliteit om het hoofd te bieden aan uiteenlopende bedreigingen waarmee de internationale vrede en veiligheid  thans geconfronteerd wordt.

Laten we op deze Internationale Dag van de VN – Blauwhelmen, het offer van alle gesneuvelden gedenken en beloven om de mondiale partnerschappen te versterken die het mogelijk maken om van onze Blauwhelmen een baken van hoop te maken voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.