dinsdag, 24 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale Dag van de Persvijheid - 3 mei 2012

Gezamenlijke boodschap van
VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon
en UNESCO Directeur-Generaal Irina Bokova
ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid

3 mei 2012

Vrijheid van meningsuiting is één van onze meest kostbare rechten. Zij vormt de basis van alle andere vrijheden en is één van de grondslagen van de menselijke waardigheid. Vrije, pluralistische en onafhankelijke media zijn noodzakelijk voor de uitoefening van deze vrijheid.

Dat is de boodschap van de Internationale Dag van de Persvrijheid. Mediavrijheid impliceert de vrijheid om een mening te koesteren en het recht om inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven via eender welk uitdrukkingsmiddel en ongeacht grenzen, zoals bepaald in Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze vrijheid is van wezenlijk belang voor iedere gezonde en dynamische samenleving.

Veranderingen in de Arabische wereld hebben aangetoond hoe krachtig de zucht naar rechten is, wanneer deze via nieuwe en oude media, tot uitdrukking wordt gebracht. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe toegang tot mediavrijheid zal leiden tot de transformatie van samenlevingen als gevolg van meer transparantie en een grotere verantwoordingsplicht. Zij biedt zowel nieuwe communicatiemogelijkheden als manieren om kennis en informatie te delen. Krachtige nieuwe stemmen laten zich horen – vooral van jonge mensen – daar waar ze vroeger stil waren. Dit is de reden waarom het thema Nieuwe geluiden: mediavrijheid helpt samenlevingen te veranderen centraal staat in deze editie van de Internationale Dag van de Persvrijheid.

Mediavrijheid wordt overal ter wereld serieus op de proef gesteld. Vorig jaar veroordeelde UNESCO de moord op 62 journalisten die als gevolg van hun werk gedood werden. Deze journalisten mogen niet vergeten worden en deze misdaden mogen niet ongestraft blijven. Naarmate media online actief worden, worden steeds meer online journalisten, met inbegrip van bloggers, wegens hun werk achtervolgd, aangevallen en vermoord. Zij moeten dezelfde bescherming genieten als traditionele mediawerkers.

De eerste VN Inter-Agency bijeenkomst inzake de veiligheid van journalisten en de kwestie van straffeloosheid werd op 13 en 14 september 2011 door UNESCO georganiseerd. We hebben een Actieplan uitgewerkt dat de VN in staat moet stellen om een meer vrije en veilige omgeving te ontwikkelen voor journalisten en mediawerkers waar ze zich ook bevinden. Tegelijkertijd blijven we de juridische grondslagen voor vrije, pluralistische en onafhankelijke media versterken, vooral in landen die een periode van transformatie of van wederopbouw na een conflict doormaken. Geconfronteerd met een overvloed aan informatie, moeten we met name jonge mensen helpen bij het ontwikkelen van zowel kritische vaardigheden als mediageletterdheid.

De Internationale Dag van de Persvrijheid is onze kans om de aandacht te vestigen op de strijd voor meer mediavrijheid. We doen een beroep op Staten, de professionele media en niet-gouvernementele organisaties, overal ter wereld, om de krachten te bundelen met de Verenigde Naties om de vrijheid van meningsuiting, zowel online als offline te bevorderen, overeenkomstig internationaal erkende principes. Het gaat hier om een pijler van individuele rechten, om één van de grondslagen van iedere gezonde maatschappij, alsook om een factor van sociale verandering.

Ban Ki-moon                        Irina Bokova

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.