zaterdag, 21 september 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale Dag van de Aarde – 22 april

De  Internationale Dag van de Aarde op 22 april dient ter erkenning van het feit dat de Aarde en haar ecosystemen in de levens- en bestaansmiddelen van al haar bewoners voorziet. Deze dag staat ook bekend als Dag van de Aarde en stelt de collectieve verantwoordelijkheid vast, zoals bepaald in de Rio-verklaring van 1992, om harmonie met de natuur en de Aarde te bevorderen. Zo moet een juiste balans bereikt worden tussen de economische, sociale en milieugebonden noden van huidige en toekomstige generaties.

Over heel de wereld werden tal van activiteiten gehouden in het kader van deze dag. In New York heeft het VN-Departement voor Pulieksinformatie samengewerkt met  Earth Day New York om een informatiestand te plaatsen aan de Grand Central Terminal in New York, en dit tijdens de Earth Fair op 20 en 21 april.

Ook werd op 22 april wereldwijd de film One Day on Earth vertoond. Dit door de VN gesteund project is het product van vele VN partners en een online gemeenschap van media ontwikkelaars die in elk land van de wereld op dezelfde dag in oktober 2012  (10/10/10) het dagelijks leven hebben gefilmd. De film legt in 104 minuten de ongelofelijke diversiteit aan culturen vast evenals de gemeenschappelijkheden die ons allen verbinden. Het brengt de vreugde maar ook de worstelingen van het alledaagse leven op aarde in beeld.
 
De trailer van deze film vindt u onder http://vimeo.com/37157765.

Bronnen:
• Mobilize the Earth 

• Earth day blog

• Evenementen op de Dag van de Aarde

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px