donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap ter gelegenheid van de 18e herdenking van de genocide in Rwanda

7 april 2012 - Boodschap van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van de 18e herdenking van de genocide in Rwanda

Vandaag herdenken we de genocide die 18 jaar geleden in Rwanda plaatsvond. We gedenken de meer dan 800.000 onschuldige mensen die toen om het leven kwamen.

Het thema van dit jaar is “lessen trekken uit de geschiedenis om een mooie toekomst te vormen.” Rwanda heeft lessen getrokken uit de verschrikkelijke tragedie van 1994. Ook de wereld heeft dat.

Rwanda ontwikkelt zich in de richting van een meer vreedzame en rechtvaardige samenleving. De internationale gemeenschap spant zich in om ervoor te zorgen dat soortgelijke tragedies nooit meer plaatsvinden.

Het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda van de Verenigde Naties deed de allereerste uitspraak over genocide die ooit gedaan is door een international gerechtshof. Het blijft rechtspraak uitoefenen en aansprakelijkheid vastleggen. Het Internationaal Strafhof is wat haar betreft uitgegroeid tot een effectief afschrikmiddel voor potentiële daders van zware misdrijven.

Voor al diegenen in de wereld die blijven doorgaan met het onderdrukken van medeburgers die schreeuwen om waardigheid en vrijheid, hebben we een duidelijke boodschap: gerechtigheid zal geschieden. Straffeloosheid moet een overblijfsel uit het verleden worden.

We spannen ons ook in om conflictpreventie en bemiddeling te versterken en onze verplichtingen na te komen inzake de verantwoordelijkheid tot bescherming.

Het voorkomen van een genocide is een collectieve plicht. Laten we ons blijven inspannen om een toekomst tot stand te brengen die vrij is van genocide. Dit zou de meest passende manier zijn om diegenen te herdenken die 18 jaar geleden in Rwanda hun leven verloren, en om de veerkracht van de overlevenden.te eren. 

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.