vrijdag, 23 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN humanitaire hulpverlening, landmijnen en ongeëxplodeerde munitie – ‘leen je been’ - campagne

leg14 april - Internationale Dag voor de Bewustwording van Risico's van Mijnen (zie Boodschap van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon onder Message (in het Engels))

Landmijnen en ongeëxplodeerde munitie vormen dikwijls een bedreiging voor populaties die geholpen worden door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire zaken (OCHA) en hinderen de toegang voor humanitaire hulpverleners in vele delen van de wereld. ‘Ongeëxplodeerde munitie’ verwijst doorgaans naar landmijnen, granaten en andere explosieve munitie. Om zich tegen deze bedreiging te weren, werkt OCHA samen met het United Nations Mine Action Team (Mijnactieteam van de Verenigde Naties). 

Een recent voorbeeld van hoe OCHA een snelle reactie op een humanitaire ramp coördineert en waarbij landmijnen en ongeëxplodeerde munitie betrokken zijn, is Brazzaville in de Republiek Congo.

Na de explosie op 4 maart van een munitiedepot in Brazzaville stuurde OCHA onmiddellijk een UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) (VN Rampen Evaluatie en Coördinatie) team naar Congo. Het wapendepot kostte het leven van 200 mensen, 3000 raakten gewond en 15 000 personen werden dakloos als gevolg van deze ramp.

OCHA hielp bij de coördinatie van de humanitaire reactie: VN- medewerkers, waaronder het Mijnactie-personeel, kwamen meteen aan vanuit Senegal en de Democratische Republiek Congo. Het team evalueerde de situatie en werkte met de VN Mijnactie Dienst (Mine Action Service) om de regio veilig te stellen en aan elk slachtoffer toegang tot humanitaire hulp te geven.

VN-agentschappen en NGO’s startten snel hun samenwerking met de regering om hulp te verlenen aan alle getroffen gemeenschappen.

leg2Lend Your leg - “Leen Je Been ” was eerder een campagne die haar oorsprong vindt in Colombia in 2011. De organisatoren van deze campagne en het hele VN Mijnactieteam (DPKO/UNMAS, ODA, UNDP, OCHA, OHCHR, UNHCR, UNICEF, UN-Women, UNOPS, FAO, WFP, WHO) namen deel aan dit initiatief samen met de Secretaris-Generaal. Het hoogtepunt van deze campagne zal op 4 april zijn: de Internationale Dag voor de Bewustwording van Risico’s van Mijnen .

Neem deel aan de campagne en Leen Je Been op: www.mineaction.org

Deel deze campagne op je Facebook-pagina en als je op Twitter actief bent, gebruik #lendyourleg.

VN Leen Je Been Videos

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.