donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van Wererldwaterdag, 22 maart

DE SECRETARIS-GENERAAL
--
BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN WERELDWATERDAG
22 Maart 2012

In de komende decennia zal het voeden van een groeiende wereldbevolking en het garanderen van voedsel- en voedingsveiligheid voor iedereen, afhangen van de verhoging van de voedselproductie. Deze verhoging kan echter alleen gerealiseerd worden als we erin slagen om op een duurzame wijze om te springen met de meest strategische en eindige hulpbron waar we over beschikken: water.
 
Het thema van Wereldwaterdag is dit jaar ‘water en voedselveiligheid.’ De landbouw is verreweg de grootste verbruiker van zoetwater. Als we bij agrarische activiteiten niet spaarzamer omspringen met water dan kunnen we honger niet doen verdwijnen en stellen we ons bloot aan een reeks andere problemen zoals droogte, hongersnood en politieke instabiliteit.
 
In veel gebieden op aarde neemt het tekort aan water toe en vertraagt de groei van de landbouwproductie. Tegelijkertijd verergert de klimaatverandering de risico's en onvoorspelbaarheid waarmee boeren te maken hebben, met name voor arme boeren in lage inkomenslanden die het meest kwetsbaar zijn en het minst in staat zijn om zich aan te passen.
 
Deze samenhangende problemen zorgen voor steeds meer concurrentie tussen gemeenschappen en tussen landen in de wedloop naar de schaarse watervoorraden. Dit heeft tot gevolg dat oude veiligheidsproblemen verergeren en nieuwe worden gecreëerd, en dat landen belemmerd worden om de fundamentele rechten op voedsel, water en sanitaire voorzieningen te realiseren. Met bijna 1 miljard mensen die aan honger lijden en circa 800 miljoen die nog steeds geen toegang hebben tot veilig drinkwater, is er nog heel veel te doen – en dat is onze plicht -  om  de basis voor lokale, nationale en mondiale stabiliteit te versterken.

Als men op duurzame wijze voedselveiligheid en een veilige toegang tot water wil garanderen dan is de volledige inzet van alle sectoren en actoren noodzakelijk. Dit veronderstelt de overdracht van technologie in de watersector, de empowerment van kleine voedselproducenten en het in stand houden van essentiële ecosystemen. Hiervoor zullen maatregelen moeten worden genomen die het recht op water voor iedereen bevorderen, de regelgeving versterken en gendergelijkheid waarborgen. Investeringen in de infrastructuur voor watervoorziening, in plattelandsontwikkeling en in het waterbeheer zullen hierbij van essentieel belang zijn.

We zouden ons allen gesterkt moeten voelen door de hernieuwde politieke belangstelling voor voedselveiligheid, zoals blijkt uit de hoge prioriteit die de G8 en G20 aan deze kwestie geven op hun agenda, uit de nadruk die gelegd wordt in het rapport van de High Level Panel on Global Sustainability op de relatie tussen voedsel, water en energie, en uit het groeiend aantal landen dat betrokken is bij het initiatief Scale Up Nutrition (Verhoog de Voeding).

Op deze Wereldwaterdag wil ik alle partners aanmoedigen om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden die geboden worden door de VN-conferentie inzake duurzame ontwikkeling (Rio +20). Het zal er in Rio om gaan het verband te leggen tussen de veiligheid van de watervoorziening, van het voedsel en de voeding als onderdelen van een groene economie. Water speelt een centrale rol in het bouwen van de toekomst die we willen.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.