zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van Ban Ki-moon ter gelegenheid van de internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie

DE SECRETARIS-GENERAAL

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VOOR DE UITBANNING VAN RASSENDISCRIMINATIE
21 maart 2012

De Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie is een belangrijke gelegenheid om stil te staan bij de verderfelijke gevolgen van het racisme.

            Racisme ondermijnt vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en sociale vooruitgang. Het is een mensenrechtenschending die individuen vernietigt en het sociale weefsel van de maatschappij doet uiteenvallen.

            Op deze internationale dag, die in het teken staat van ‘racisme en conflict,’ gaan mijn gedachten uit naar de slachtoffers.

Racisme en rassendiscriminatie zijn wapens die angst en haat voortbrengen. In extreme gevallen lokken meedogenloze leiders racisme uit om aan te zetten tot genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

            Er bestaat een reeks waardevolle verdragen en instrumenten – alsook een alomvattend mondiaal kader – ter voorkoming en bestrijding van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en ermee verbandhoudende onverdraagzaamheid.  Niettemin veroorzaakt racisme nog steeds veel leed bij miljoenen mensen over de hele wereld. Het gedijt op onwetendheid, vooroordelen en stereotypes.
           
De Verenigde Naties reageren door integratie, dialoog en respect voor de mensenrechten te stimuleren. In door conflicten versplinterde samenlevingen streven de Verenigde Naties ernaar om vredesprocessen te steunen en vrede te consolideren door integratie, dialoog, verzoening en de mensenrechten te bevorderen. Om dergelijke verscheurde samenlevingen weer op te bouwen is het van essentieel belang racisme en vooroordelen de kop in te drukken.

            Tegelijkertijd verzoek ik iedereen om samen met de Verenigde Naties racisme uit te bannen. We moeten zowel individueel als in collectief verband, racisme, stigmatisering en vooroordelen uitroeien.

            Dit jaar hebben we besloten de boodschap middels sociale media te verspreiden. Bezoek onze nieuwe website http://www.un.org/en/letsfightracism. Tweet uw steun met de hashtag #FightRacism. Deel de tekst van het Internationaal verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie met behulp van de link http://bit.ly/xGOrnX. Stuur een boodschap in het Engels, Frans of Spaans naar één van onze Facebook pagina’s of  bedenk uw eigen campagne.

            Doe met ons mee op deze internationale dag en zeg nee tegen racisme.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.