woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Het 6e Wereld Water Forum, Marseille van 12 tot en met 17 maart 2012

‘s Werelds grootste bijeenkomst over water


Om de drie jaar, sinds 1997, mobiliseert het Wereld Water Forum creativiteit, innovatie, deskundigheid en know-how ten behoeve van water. Deze bijeenkomst brengt alle belanghebbenden samen rond actuele lokale, regionale en wereldwijde vraagstukken die enkel door hen behandeld kunnen worden in een gemeenschappelijk kader en met gedeelde doelstellingen.


Het 6e Wereld Water Forum beoogt in te gaan op de uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd en water hoog op alle politieke agenda’s te zetten. Zolang waterproblemen niet worden opgelost, zal er geen duurzame ontwikkeling zijn. Overal op onze planeet, voor alles en iedereen, moet het Recht op Water dat een jaar geleden door 189 VN-lidstaten werd erkend, gewaarborgd en toegepast worden.

Dit is de eerste prioriteit. Maar in totaal heeft de Commissie ‘thematisch proces’ van het Forum 12 prioriteiten en 3 voorwaarden voor succes  (in het Engels) uitgewerkt. De  Commissie ‘regionaal proces’ heeft verder prioritieiten en doelstellingen gedefinieerd voor Afrika, Amerika, Azië en de Stille Zuidzee, Europa en twee intercontinentale regio’s.

De 6e editie, Marseille 2012 (12 tot e met 17 maart)

Het is tijd voor oplossingen en verbintenissen!
Het 6e Wereld Water Forum vernieuwt met:
• Een Platform van oplossingen (EN), dat na 2012 zal voortbestaan, en dat door iedereen geraadpleegd kan worden of waaraan een ieder kan bijdragen.
• Een stappenplan om concrete verplichtingen te bereiken, en waarbij experts en beleidsmakers van verschillende sectoren en regio’s van de wereld betrokken worden.
• Een nieuwe commissie, “Grassroots & Citizenship” (EN), om de burgermaatschappij erbij te betrekken en te mobiliseren.
• Een versterking van het politieke proces in het bijzonder dankzij belangrijke bijdragen en verbintenissen van parlementariërs en lokale en regionale autoriteiten van de hele wereld.
• Debatten over gevoelige onderwerpen.


Belangrijke gegevens


• 140 ministeriële delegaties
• Meer dan 180 landen vertegenwoordigd
• Meer dan 800 sprekers
• 25 000 verwachte deelnemers
• Meer dan 400 uren van discussies en debatten
• Meer dan 250 zittingen en panels en ongeveer 100 Grassroots & Citizenship evenementen
• Regionaal tripartiet overleg georganiseerd onder ministers, parlementariërs en Lokale/ Regionale Autoriteiten.
• Rondetafelconferenties op hoog niveau

Een week van discussies, intense debatten, oplossingen en uitwisseling van beste praktijken om concrete oplossingen te vinden en verbintenissen aan te gaan ten gunste van water.

Het Forum staat open voor iedereen die wil deelnemen en bijdragen aan het oplossen van wereldwijde wateruitdagingen.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.