zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

2012 Internationaal Jaar van de Coöperaties - bronnen

Het Internationaal Jaar van de Coöperaties

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft via resolutie A/RES/64/136 het jaar 2012 uitgeroepen als het Internationaal Jaar van de Coöperaties. Doel is het publiek te sensibiliseren rond de onschatbare bijdragen van coöperatieve ondernemingen aan armoedebestrijding, werkgelegenheid en sociale integratie. Dit Jaar zal verder de nadruk leggen op de kracht van het coöperatieve ondernemingsmodel als een alternatieve manier van handel bedrijven en als stimulans voor socio-economische ontwikkeling.

Met als thema “Coöperatieve ondernemingen bouwen aan een betere wereld” is het Jaar bedoeld om de ontwikkeling en oprichting van coöperaties over ter wereld te bevorderen. Het jaar is ook een aanmoediging voor individuen, gemeenschappen en regeringen om de kracht van coöperaties te erkennen en bewustzijn te wekken rond de bijdragen van coöperaties in het behalen van internationaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen, zoals de Millennium Ontwikkelingsdoelen.

VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon over het Internationaal Jaar van Coöperaties: ‘Coöperaties helpen de internationale gemeenschap eraan herinneren dat het mogelijk is om zowel economische levensvatbaarheid als maatschappelijke verantwoordelijkheid na te streven.’

Nuttige bronnen:

Verenigde Naties

Officiële website: http://social.un.org/coopsyear/index.html

Video Internationaal Jaar van  de Coöperatie: http://wn.com/International_Year_of_Cooperatives_Official_video

Resolutie A/RES/64/136: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/136

België 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Secretariaat voor Nationale Coöperatie
Fabrice Wiels
North Gate III
Koning Albert II –laan 16
1000 Brussel
Tel. : 02 277 84 41      
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. "> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Dutch:http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Commissies_en_adviesorganen/Nationale_Raad_Cooperatie/Annee_internationale_des_cooperatives_2012/
French:http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Commissions_et_organes_consultatifs/Conseil_National_Cooperation/Annee_internationale_des_cooperatives_2012/

Europa:

De Europese Regio van de Internationale Coöperatieve Alliantie http://www.coopseurope.coop/

Andere nuttige websites:

Internationaal:

Internationale Coöperatieve Alliantie http://www.ica.coop/al-ica/

Wereldraad voor Kredietcoöperaties http://www.woccu.org/

CFI - Cooperazione Finanza Impresa, Institutionele Private Billijkheid Investeerder, gewijd aan werknemers – en sociale coöperaties http://www.cfi.it/eng/index.php

ICOSI - Instituut voor Internationale Sociale Coöperaties http://www.icosi.org/


Europa:

Europese Week van de Coöperatie (23-27 April) http://civimail.ica.coop/content/2011-10/european-co-operative-week

Coöperaties Europa www.coopseurope.coop De Europese regio van de Internationale Coöperatieve Alliantie is de grootste organisatie in Europa die het coöperatieve ondernemingsmodel promoot voor duurzame economische ontwikkeling met sociale doelstellingen.

Europese Confederatie van Werknemerscoöperaties, Sociale Coöperaties en Sociale en Participatieve Ondernemingen CECOP – CICOPA Europa is de Europese confederatie van coöperaties en andere ondernemingen waarvan de werknemers eigenaar zijn, die actief zijn in industrie, diensten en ambachten www.cecop.coop

Europese Associatie van Coöperatieve Banken (EACB) is een voorname professionele lobbyassociatie in de Europese financiële sector. Het EACB vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van coöperatieve banken en is hun officiële woordvoerder tegenover de Europese instituties www.eurocoopbanks.coop

Geopa-Copa vertegenwoordigt landbouwcoöperaties op Europees niveau: COPA-COGECA www.copa-cogeca.be  Geopa-Copa vertegenwoordigt de werkgevers in de landbouwsector bij de Europese autoriteiten en landbouwwerknemersorganisaties wat betreft alles dat te maken heeft met de promotie van de sociale belangen van de werkgevers.

Europese Gemeenschap van Coöperaties voor Consumenten, wiens leden nationale organisaties zijn voor consumentencoöperaties in 17 Europese landen. www.eurocoop.coop

ECODHAS Huisvesting Europa is de Europese Federatie van Openbare, Coöperatieve en Sociale Huisvesting– een netwerk van 45 nationale en regionale federaties die samen 41 400 openbare, vrijwillige en coöperatieve huisvestingagentschappen vormen in 19 landen. Samen bezitten zij meer dan 27 miljoen huizen, ongeveer 12 procent van de bestaande woningen in de Europese Unie. www.cecodhas.org
 
SOFICATRA, Europese Investeringsmaatschappij, uitgebreid netwerk van belangrijke Europese actoren in de financiële sector van de sociale economie. http://www.soficatra.org/

ESFIN IDES, het instituut voor ontwikkeling van de sociale economie http://www.esfin-ides.com/


België:

Trias: Belgische ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie die actief is in 12 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Trias ondersteunt bijna 600 000 ondernemers via meer dan 80 lokale partnerorganisaties. Trias en haar partnerorganisaties steunen mensen die werken in een klein landbouwbedrijf of als micro-ondernemers. In Vlaanderen is Trias verbonden met 6 organisaties: de landelijke organisaties de Landelijke Gilden, KVLV and KLJ en de ondernemersorganisaties UNIZO, Markant and Neos. http://www.triasngo.be/nieuwsbericht/?tx_ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[tt_news]=394&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=16de01b4d18f87f7c54d7cb2be663b2b

Vlaams Agentschap voor Ondernemen :http://agentschapondernemen.be/project/0202-coopconsult-bis

Universiteit van Luik – Centrum voor Sociale Economie http://www.ces.ulg.ac.be/mediaroomcontent/40/503/2012-Annee-internationale-des-cooperatives/?cntnt01parent=23&;cntnt01language=fr&cntnt01detailpage=actualites&cntnt01origid=59


Nederland:

Agriterra: Agriterra is een landbouwagentschap; het is een organisatie voor internationale samenwerking die opricht werd door organisaties binnen de civiele maatschappij in landelijke gebieden en de private landbouwsector. Agriterra will internationale samenwerking tussen landelijke organisaties in Nederland en ontwikkelingslanden stimuleren, steunen en financiëren. http://www.agriterra.org/nl/news/57694/2012-internationaal-jaar-van-de-cooeperaties

Nationale coöperatieve raad voor landbouw en Tuinbouw: De NCR is een vereniging van coöperatieve ondernemingen werkzaam in de land- en tuinbouw en in de financiële dienstverlening en het verzekeringswezen. Taak van de NCR is om te fungeren als coöperatie-expertisecentrum ten behoeve van de ledenhttp://www.cooperatie.nl/view.php?Pagina_Id=59

Rabobank: belangrijkste IJC donor http://uncoopsnews.org/?p=59 en http://overons.rabobank.com/content/

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.