donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Minister Reynders ontvangt de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de heer Nassir Abdulaziz al-Nasser

Minister Reynders ontvangt de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de heer Nassir Abdulaziz al-NasserMinister Reynders ontvangt de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de heer Nassir Abdulaziz al-Nasser

De heer Nassir Abdulaziz al-Nasser, voorzitter van de 66ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, is op bezoek in Brussel van 5 tot 8 maart 2012.

Op Belgisch niveau omvatte het bezoek van de heer Al-Nasser een audiëntie bij de koning, een ontmoeting de premier, een werksessie met de commissies Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en de Senaat en een werklunch met de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De minister van Defensie nam ook deel aan de lunch.

Voorzitter Al-Nasser bedankte Didier Reynders en België voor de ontvangst en voor het voortdurende engagement van ons land voor een efficiënt multilateralisme.
Minister Reynders en voorzitter Al-Nassar overliepen de vier prioritaire thema’s van deze Algemene Vergadering, vooral de snelle reactiecapaciteit van de Verenigde Naties bij rampen, de bemiddeling, de duurzame ontwikkeling en de strijd tegen armoede. Ook de hervormingen van de VN kwamen aan bod, in het bijzonder van de VN Veiligheidsraad.

Voorzitter Al-Nasser stelde op die vlakken verschillende initiatieven voor: debatten in april en juli over natuurrampen, vergaderingen op hoog niveau op 24 mei over bemiddeling en op 17 en 18 mei over de staat van de wereldeconomie en een vergadering eind maart over de hervorming van de Veiligheidsraad. De ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie bevestigden de volle steun van België voor deze initiatieven die perfect passen binnen het Belgisch VN beleid.

Tijdens de gedachtewisseling kwam de rol van regionale organisaties naar voren, vooral in het kader van humanitaire rampen. Op het vlak van bemiddeling speelt de VN een centrale rol en moet zij die blijven uitoefenen.

Wat Syrië betreft, feliciteerde Didier Reynders voorzitter Al-Nasser voor zijn leiderschap. Dankzij de inzet van Al-Nasser kon de Algemene Vergadering, na de blokkering in de Veiligheidsraad, op 16 februari 2012 alsnog een sterke resolutie met een zeer grote meerderheid aannemen die het geweld veroordeelt en tot een politieke oplossing oproept. De minister en de voorzitter verwelkomden de aanstelling van de heer Kofi Annan als bijzondere en gezamenlijke gezant van de VN en van de Arabische Liga. Ze bevestigden ook hun engagement om hem te blijven steunen.

Wat de hervorming van de Veiligheidsraad betreft, haalde minister Reynders de G20 en de debatten hierover binnen het IMF aan. Hij onderstreepte dat deze ontwikkelingen het best ook weerspiegeling vinden binnen de VN. Volgens de heer Al-Nasser is de goede wil van alle sleutelspelers nodig om hierin te kunnen slagen.

De minister van Defensie haalde de Belgische bijdragen aan in Libanon, in de Democratische Republiek Congo en in Afghanistan.

Op Europees niveau had voorzitter Al-Nasser gesprekken met de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en met de voorzitter van de Commissie José Manuel Barroso. Op het vlak van defensie is een ontmoeting gepland met de secretaris-generaal van de NAVO Anders Fogh Rasmussen.

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.