woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag - 8 maart 2012

DE SECRETARIS-GENERAAL

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN INTERNATIONALE VROUWENDAG

8 maart 2012

Overal ter wereld winnen gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen terrein. Nooit eerder zijn er zoveel vrouwen vertegenwoordigd onder staatshoofden of regeringsleiders en zijn er verhoudingsgewijs zoveel vrouwelijke ministers. Vrouwen hebben een steeds grotere invloed in de bedrijfswereld.  Steeds meer meisjes gaan naar school, groeien gezonder op en zijn beter in staat zich te ontplooien.

Ondanks deze dynamiek, hebben we nog een lange weg te gaan voor we kunnen zeggen dat vrouwen en meisjes genieten van fundamentele rechten, vrijheid en waardigheid die zowel onvervreemdbaar zijn als een garantie voor hun welzijn. Nergens komt dit meer voor dan in plattelandsgebieden. Vrouwen en meisjes in deze gebieden – aan wie de Internationale Vrouwendag dit jaar is gewijd- vormen een kwart van de wereldbevolking. Nochtans,alle economische, sociale en politieke indicatoren tonen aan dat zij wat betreft inkomen, onderwijs, gezondheid en deelname aan besluitvorming achterop hinken.

Deze plattelandsvrouwen, waarvan bijna een half miljard werkt in de kleinschalige landbouw of op gronden waarvan ze geen eigenaar zijn, vormen het grootste deel van de agrarische beroepsbevolking. Bovendien staan deze vrouwen in voor het grootse deel van de zorgverlening op het platteland. Toch blijven zij geremd in het realiseren van hun mogelijkheden. Als plattelandsvrouwen gelijke toegang zouden hebben tot productieve hulpbronnen, dan zouden de landbouwopbrengsten stijgen met 4 procent, zou de voedsel- en voedingszekerheid worden verhoogd en zouden 150 miljoen mensen zijn verlost van honger. Vrouwen op het platteland zouden, als ze de kans krijgen, ook kunnen bijdragen aan het wegwerken van groeiachterstand, een verborgen ontwikkelingstragedie die bijna 200 miljoen kinderen wereldwijd treft.

Discriminerende wetten en praktijken treffen niet alleen vrouwen maar hele gemeenschappen en naties. In landen waar vrouwen geen grondeigendomsrecht hebben of geen kredietmogelijkheden genieten, zijn er aanzienlijk meer ondervoede kinderen. Het is absurd dat vrouwelijke landbouwers toegang hebben tot slechts 5 procent van de landbouwvoorlichtingsdiensten. Zou het niet verstandiger zijn dat naties die zich wensen te ontwikkelen investeren in hun plattelandsvrouwen?

De benarde toestand van plattelandsvrouwen en meisjes in de wereld weerspiegelt die van vrouwen en meisjes in heel de samenleving – gaande van het voortbestaan van het ‘glazen plafond’ tot alomtegenwoordig geweld thuis, op het werk en bij conflicten; van het voortrekken van zonen in het onderwijs tot de honderdduizenden vrouwen die elk jaar sterven tijdens de bevalling bij gebrek aan toegang tot de meest elementaire verloskundige zorg. Zelfs in de landen waar de vrouwen er het beste aan toe zijn,worden vrouwen nog altijd minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk en zijn ze nog altijd ondervertegenwoordigd op besluitvormingsniveau in zowel de politieke als de zakenwereld.

Op deze Internationale Vrouwendag, moedig ik alle regeringen, het maatschappelijk middenveld en de privésector aan om te ijveren voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen – als een fundamenteel mensenrecht en een kracht ten voordele van allen. Alle energie, talenten en sterktes van vrouwen en meisjes vormen de meest waardevolle onbenutte natuurlijke bron van de mensheid.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.