zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

België stijgt 5 plaatsen op de Humanitarian Respons Index

België stijgt 5 plaatsen op de Humanitarian Respons Index
Datum: 29 februari 2012

In de ‘Humanitarian Respons Index 2011’ - een index die de kwaliteit van de humanitaire hulp bij 23 donorlanden onder de loep neemt - behaalt België een dertiende plaats. Dat is 5 plaatsen hoger dan zijn achttiende plaats in 2010. De Belgische humanitaire hulp springt van de staart van het peloton naar de middenmoot.

In 2010 beliep de officiële ontwikkelingshulp van België 0,64% van het bruto nationaal inkomen of meer dan 2,2 miljard euro, het hoogste cijfer ooit voor ons land. 7,8% daarvan werd besteed aan humanitaire hulp, of ruim 16 euro humanitaire hulp per Belgische burger.

Sterktes en zwaktes

De Humanitarian Respons Index meet aan de hand van 5 brede domeinen hoe goed donorlanden scoren op het vlak van humanitaire hulp: 1. reactie op noden, 2. preventie, risicoreductie en herstel, 3. samenwerken met humanitaire partners, 4. bescherming en internationaal recht en 5. leren en verantwoording.

De stijging van de 18de naar de 13de plaats op de index is vooral te danken aan hoge scores op kwalitatieve indicatoren. Op kwantitatieve zaken scoort België minder goed. Sterke punten van onze humanitaire hulp zijn: veiligheid van de hulporganisaties, rapportering, financiering van vergeten noodsituaties en onafhankelijkheid van onze hulp. Zwakke punten zijn: financiering van evaluaties, het afleggen van rekenschap (accountability), financiering van internationale risicomitigatie en tijdige (lees: snelle) financiering van plotselinge noodsituaties.

Reactiesnelheid

En toch is dat laatste zwakke punt één van de opmerkelijkste zaken waarin wel een enorme vooruitgang werd geboekt. Voor complexe crisissen besteedde België in 2009 slechts 4,4% van de fondsen binnen een termijn van drie maanden, terwijl dat in 2010 al 51,4% was. Ook voor onverwachte noodsituaties, zoals natuurrampen, ging de reactiesnelheid fors de lucht in. Toen in 2009 slechts 14,9% van de fondsen werd besteed binnen de eerste zes weken na de ramp, was dat in 2010 al 65,2%. Toch is deze opmerkelijk betere reactiesnelheid net onder het gemiddelde van de 23 donorlanden opgenomen in de index.

In de ogen van onze partners

Ook perceptie is belangrijk. Hoe denken de partners over de Belgische humanitaire hulp? Ons land schiet blijkbaar vooral te kort in preventie, risicoreductie en herstel, in internationaal recht en in rekenschap afleggen (accountability).

Voor onze reactie op noden wordt België dan weer hoog aangeschreven: neutraal, onafhankelijk en onpartijdig, hoewel sommigen toch vinden dat “België sterk beïnvloed wordt door zijn politieke context”. Maar we staan steeds open om bij te leren en om te begrijpen wat echt nodig is op het terrein.

Over de samenwerking met de humanitaire partners, zeggen deze dat ons land flexibel is met zijn fondsen en steeds de kar trekt voor verandering. Ook vindt men dat België genoeg capaciteit en expertise heeft om goede beslissingen te nemen en steevast meewerkt aan gezamenlijke rapporteringen. Maar we hebben niet altijd oog voor de capaciteit van onze partners.

Focus op Afrika en via de VN

Op basis van het patroon in de scores, klasseert de index België in ‘Groep 3’. In Groep 3 zitten de landen die een beperkte capaciteit hebben om zich te engageren in humanitaire zaken, maar toch een beduidend grotere rol van betekenis wensen te spelen. Groep 3 donoren focussen meestal op enkele sterke punten of op een bepaalde regio. Voor België ligt die regionale focus duidelijk in Afrika. In 2010 ondersteunde België 11 crisissen in Afrika, 6 noodsituaties in Azië en 3 in Amerika. DR Congo, Pakistan en Soedan ontvingen de grootste enveloppen humanitaire hulp.

70% van de humanitaire hulp werd gekanaliseerd via agentschappen van de Verenigde Naties zoals de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, 13,5% ging naar ngo’s, 11% naar het Rode Kruis en de Rode Halve Maan en 1,6% naar private organisaties en fondsen. Landbouw, voedsel en bescherming zijn de drie sectoren waarin het meeste geld werd gepompt.

DARA

De Humanitarian Respons Index is een initiatief van DARA, een onafhankelijke organisatie die zich toelegt op het verbeteren van de kwaliteit en de effectiviteit van hulp aan kwetsbare groepen in noodsituaties zoals conflicten of natuurrampen. De index gebruikt voor zijn rapport 2011 cijfers van 2010. http://www.daraint.org/


Lees het beknopte rapport over België (PDF, 109.01 Kb) (Engels)


De verdeling van de Belgische humanitaire hulp in 2010

Per continent: aantal geholpen noodsituaties

- Afrika: 11
- Azië: 6
- Amerika: 3

Per hulpkanaal (%)

- VN-agentschappen: 70%
- Ngo’s: 13,5%
- Rode Kruis en Rode Halve Maan: 11%
- Private organisaties en fondsen: 1,6%
- Andere: 3,9%

Per sector (%)

- Landbouw: 13%
- Voedsel: 13%
- Bescherming: 8%
- Coördinatie: 5%
- Infrastructuur: 5%
- Onderdak / huisvesting: 4%
- Gezondheid: 3%
- Andere: 4%
- Niet gespecificeerd: 44%

Per ontvangend land (%)

- DR Congo: 15%
- Soedan: 8%
- Pakistan: 8%
- Haïti: 7%
- Afghanistan: 6%
- Palestijnse gebieden: 4%
- Andere: 19%
- Niet-geoormerkt: 33%

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.