donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

België ondertekent nieuw protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Justitie Annemie Turtelboom verheugen zich erover dat België vandaag [29 februari 2012] in Genève mee het nieuwe, derde protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag ondertekende.

Op 19 december 2011 nam de Algemene Vergadering van de VN dit derde protocol aan. Het protocol voorziet in de instelling van een klachtenprocedure, die kinderen of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid geeft een klacht in te dienen over de schending van hun rechten bij het VN Comité voor de Rechten van het Kind. Bij andere mensenrechteninstrumenten bestaat een dergelijke klachtenprocedure al langer.

Beide ministers hopen op een spoedige Belgische ratificatie van het protocol en zullen er in dat kader voor pleiten dat België zowel het interstatelijk klachtrecht als de bevoegdheid van het VN-Comité erkent om een onderzoeksprocedure in te stellen.

Eerder werden protocollen bij het Kinderrechtenverdrag aangenomen inzake de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten en inzake de handel van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. België heeft deze beide protocollen ondertekend en geratificeerd.
 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.