donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap ter gelegenheid van de Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid
20 februari 2012

Afgelopen jaar ging een golf van verandering over de wereld. Miljoenen burgers uitten hun ongenoegen rond een aantal gelijkaardige thema’s: ongelijkheid, corruptie, repressie en gebrek aan fatsoenlijke banen. Aan de kern van deze massabetoging ligt de vraag naar sociale rechtvaardigheid.  

Het bereiken van sociale rechtvaardigheid voor allen is geheel verbonden met de realisatie van de overeengekomen ontwikkelingsdoelstellingen die zijn uitgewerkt tijdens de sociale ontwikkelingstop van Kopenhagen, de Millennium Top en andere grote conferenties.

De voorbereiding van de conferentie inzake duurzame ontwikkeling Rio +20 biedt de gelegenheid om ontwikkelingsstrategieën en bedrijfspraktijken te herbezien zodat deze ons naar een meer duurzame en rechtvaardige toekomst leiden.

Duurzaamheid hangt af van markten die beter in staat zijn om de voordelen van ontwikkeling te verdelen. Het veronderstelt dat er tegemoet wordt gekomen aan een groeiende vraag van consumenten naar groenere producten en diensten. Het houdt ook in dat een fundering wordt gelegd die waardigheid, stabiliteit en mogelijkheden voor alle burgers garandeert. In ons streven naar deze transformatie moeten we sociale inclusie opnemen in ons beleid en in alle acties die we nemen.

Laten we samen werken aan een evenwichtige wereldeconomie en bouwen aan een nieuw sociaal contract voor de 21ste eeuw. Laten we een nieuw ontwikkelingspad uitwerken, een pad dat ons zal leiden naar meer sociale rechtvaardigheid en de realisatie van de toekomst die wij willen. 

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.