maandag, 23 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Toestand van de bossen in de wereld

De negende tweejarige uitgave van 'De toestand van de bossen in de wereld' (in het Engels), gepubliceerd in 2011 - het Internationaal Jaar van de Bossen, gaat over 'Changing pathways, changing lives: forests as multiple pathways to sustainable development' ‘Paden veranderen, levens veranderen: bossen, de veelvoudige wegen naar duurzame ontwikkeling.’

Het rapport van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN) 2011 hanteert een holistische blik op de verschillende manieren waarop bossen de bestaansmiddelen van bevolkingen kunnen ondersteunen. 

De hoofdstukken leggen de nadruk op vier sleutel thema’s die meer aandacht verdienen: regionale trends ten aanzien van bosrijkdommen; de ontwikkeling van duurzame bosindustrie; vermindering van- en aanpassing aan de verandering van het klimaat; en de lokale waarde van bossen. Alles samengenomen, bieden al deze thema’s inzicht in de ware bijdrage die bossen leveren aan het creëren van  duurzame bestaansmiddelen en armoedevermindering.

Naast het Engels is het rapport ook gepubliceerd in het  Arabisch, Chinees, Frans, Russisch and Spaans.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.