dinsdag, 24 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Video van de presentatie van het eindrapport van het High-level Panel on Global Sustainability in Brussel – 6 Februari

Nu meer dan ooit, moeten leiders zich richten op wat echt belangrijk is – de veerkracht van mensen en de planeet op de langere termijn. Het High Level Panel on Global Sustainability (Panel op hoog niveau inzake mondiale duurzaamheid) dringt hier op aan in haar rapport dat op 30 januari 2012 aan VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon in Addis Abeba is voorgelegd.

Op 6 februari werd dit rapport getiteld “Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing” gepresenteerd in Brussel door Mevrouw Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaatactie en lid van het High-level Panel on Global Sustainability van de VN Secretaris-Generaal, de heer Janos Pasztor, Uitvoerend Secretaris van het High-level Panel on Global Sustainability van de VN Secretaris-Generaal en de heer Brice Lalond, uitvoerend coördinator van Rio +20.

Het eindrapport van het Panel dat 22 leden telt en dat opgericht werd door de Secretaris-Generaal in 2010 om een nieuwe blauwdruk voor duurzame ontwikkeling en koolstofarme welvaart te ontwerpen, bevat 56 aanbevelingen om duurzame ontwikkeling in de praktijk te brengen en om dit zo snel mogelijk om te zetten in economisch beleid.

Bekijk de video van het evenement geproduceerd door EBS op de VN multimedia Webcast Website: http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/02/final-report-of-the-un-secretary-generals-high-level-panel-on-global-sustainability.html

Het rapport zal worden gebruikt voor intergouvernementele processen, waaronder de voorbereidingen voor de VN Conferentie Duurzame Ontwikkeling (Rio +20) en de jaarlijkse vergaderingen van de UNFCCC - UN Framework Conventions on Climate Change.

Link naar een overzicht van het rapport: http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSPReportOverview_A4%20size.pdf

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.