woensdag, 21 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

“Voorkomen. Bestrijden. Beschermen” : UN Commentary EU Trafficking Directive

Human-Traffic"Voorkomen. Bestrijden. Beschermen": een gezamenlijk commentaar van UNHCR, OHCHR, UNICEF, UNODC, ILO en UN Women op een aantal bepalingen in de EU Richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan.

 

Terwijl de lidstaten de Richtlijn aan het omzetten zijn in hun nationale regelgeving, beoogt het gezamenlijk VN-commentaar deze inspanningen te ondersteunen door praktische richtsnoeren voor te stellen die ertoe moeten bijdragen dat de omzetting en toepassing van de Richtlijn gebeurt op basis van een op mensenrechten gebaseerde aanpak. Het commentaar wordt hier en daar aangevuld met kaders waarin relevante internationale normen en voorbeelden van goede praktijken worden gegeven. Het document bevat ook een serie concrete aanbevelingen voor de omzetting en uitvoering van de Richtlijn.

pdfLink naar het commentaar (in het Engels).

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.