vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

2011 Rapport Stand van Zaken met betrekking tot Vrijwilligerswerk in de Wereld

unv-2011Kernboodschappen

1)      Nieuwe ontwikkelingsarchitectuur 

- Vrijwilligerswerk zou een integraal deel moeten worden van de Nieuwe Ontwikkelingsconsensus
- Vrijwilligerswerk is essentieel om vooruit te gaan
- Benaderingen die de mens centraal plaatsen  en partnerschap zijn van sleutelbelang bij het nakomen van de duurzame ontwikkelingsagenda

2)      Welzijn
- Welzijn zou een essentieel onderdeel moeten vormen van de Nieuwe Ontwikkelingsarchitectuur
- Het discours over welzijn moet de wederkerige meerwaarden van vrijwilligerswerk erkennen

3)      Meting en het universele karakter van vrijwilligerswerk
- Betrouwbare data en het aanpakken van misvattingen zijn cruciaal om vrijwilligerwerk vooruit te helpen
- Er is een dringende behoefte om vrijwilligerswerk op regionaal en globaal niveau te vergelijken en in een referentiekader te plaatsen

Bijkomende boodschappen

1)      Vrijwilligerwerk in de 21ste eeuw 

- Nieuwe vormen van vrijwilligerwerk dragen op significante wijze bij tot de menselijke ontwikkeling
- Nieuwe mogelijkheden voor vrijwilligerswerk zijn uitstekend nieuws voor de sociale sector van onze gemeenschap

2)      Duurzame levensstandaard en sociale integratie
- Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol bij het overwinnen van barrières
- Contacten buiten de gemeenschap zijn nodig om armoede uit te bannen en ondersteunende wetgeving is noodzakelijk om sociale uitsluiting tegen te gaan

3)      Gewelddadige conflicten en rampen
- Vrijwilligerswerk is een essentieel middel bij oorlog of ramp
- Vrijwilligerswerk verhoogt de veerkracht van gemeenschappen en vermindert de impact van gewelddadige conflicten

Voor meer informatie :  

Lothar M. Mikulla

Communications Specialist, State of the World's Volunteerism Report Office of the Executive Coordinator

United Nations Volunteers

Hermann-Ehlers-Strasse 10

53113 Bonn, Germany

Tel      +49 (0)228 8152113

Mob      +49 (0)1578 7679771

Fax      +49 (0)228 8152001

Email    [email protected]

Web      www.unvolunteers.org

         www.facebook.com/unvolunteers

         www.youtube.com/unv

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.