donderdag, 19 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Uitnodiging voor het Ontwikkelingsdebat: ‘Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?’

ontwikkelingshulpEen initiatief van VLIR-UOS, VVOB, BTC, VAIS, VVN en MO*

Dinsdag 13 december, 18.00 tot 19.30 uur, Brussel

‘De traditionele ontwikkelingshulp zit conceptueel fout, ze zit gevangen in de koker van de donorlogica en operationeel loopt ze vast in bestedingsdruk, dadendrang en de onvatbaarheid van haar resultaten.

Maar menselijke ontwikkeling, billijkheid en gelijkheid blijven vitale doelstellingen. Daarom moeten we zoeken naar middelen die beter geschikt zijn dan ontwikkelingshulp’, zegt Marcus Leroy, die gedurende 35 jaar leidende posities bekleedde in de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda, Indonesië, Zaïre/Congo, zuidelijk Afrika, Vietnam, Cambodja en de Filipijnen, en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN in New York.

Leroy werkte zijn kritiek uit in een MO*paper en stelt zijn stellingen voor op het Ontwikkelingsdebat van 13 december. Hij krijgt wederwoord van twee andere tenoren uit de Belgische/Vlaamse ontwikkelingswereld: Luuk Zonneveld, directeur van Vredeseilanden, en Sabine de Bethune, senatrice CD&V, voorzitster Senaat. Zonneveld was voordien Managing Director van de wereldwijde koepel van Fair Trade, Fairtrade Labelling Organizations (FLO) International en werkte in Cuba, in Haïti en in de Dominicaanse Republiek. Sabine de Bethune is in het parlement al jaren actief rond ontwikkelingsbeleid en is daarnaast voorzitster van de ngo Trias.

Het debat tussen de drie inleiders en het publiek wordt geleid door Gie Goris, hoofdredacteur MO*.

De MO*paper ‘Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?’ (19 blzn.) is gratis te downloaden op www.MO.be/papers.

Deelnemers aan het Ontwikkelingsdebat worden uitgenodigd om deze paper vooraf door te nemen.

Dinsdag 13 december, 18.00 tot 19.30 uur, BTC, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

Deelname is gratis.

Gelieve in te schrijven vóór 6 december via www.vvob.be/vvob/13december. Vanaf 17.30 uur zijn er broodjes voorzien.

Ontwikkelingsdebatten zijn een initiatief van VLIR-UOS, VVOB, BTC, VAIS, VVN en MO*.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.