zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap voor de Dag van de Verenigde Naties (24 Oktober 2011)

ban ki-moon portraitBinnen enkele dagen zal de mensenfamilie haar zeven miljardste lid verwelkomen.

Sommigen zeggen dat onze planeet overbevolkt is. Ik zeg dat wij zeven miljard man sterk zijn.

De wereld heeft veel vooruitgang gemaakt sinds de oprichting van de Verenigde Naties 66 jaar geleden.

We leven langer. De kindersterfte is gedaald. Steeds meer mensen leven in vrede in democratische rechtsstaten.

Zoals we gezien hebben tijdens dit dramatische jaar, komen mensen overal op voor hun rechten en vrijheden.

En toch… heel deze vooruitgang wordt bedreigd. Door de economische crisis. Door de stijgende werkloosheid en ongelijkheid. Door klimaatverandering.

Er leven in de wereld te veel mensen in angst. Te veel mensen geloven dat hun regering en de globale economie hun niets meer te bieden hebben.

In deze bewogen tijden is er slechts één antwoord: ons verenigen rondom gemeenschappelijke doelen.

Mondiale problemen vereisen mondiale oplossingen.

Ze verplichten alle naties ertoe om actie te ondernemen ten gunste van de wereldburgers.

Dat is juist de missie van de Verenigde Naties.

Om te bouwen aan een betere wereld.  

Om niemand in de steek te laten.

Om op te komen voor de armsten en de meest kwetsbaren, in naam van de wereldvrede en sociale gerechtigheid.

Laten we op deze speciale dag erkennen dat de Verenigde Naties nooit zo hard nodig is geweest.

In onze steeds meer verbonden wereld, heeft iedereen iets te geven en te winnen bij een samenwerking.

Laten we samen streven, 7 miljard mensen sterk, voor ons aller welzijn.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.