vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De VN Counter-Terrorism Implementation Task Force lanceert een nieuwe website

ct-webDe Verenigde Naties Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF, de speciale eenheid van de VN die zich buigt over de implementatie van antiterrorisme maatregelen) hield een open briefing op 12 mei 2011, in New York, om de lidstaten te informeren over de laatste activiteiten en vooruitgang die de Task Force heeft gemaakt in het ondersteunen van de regeringen met de uitvoering van de VN-Global Counter-Terrorism Strategie aangenomen in 2006.

Het mandaat van de CTITF is het verbeteren van de coördinatie en de coherentie van anti-terrorisme inspanningen van het VN-systeem. De Task Force bestaat uit 31 internationale entiteiten die krachtens hun werk belang hebben bij multilaterale anti-terrorisme inspanningen. Elke entiteit draagt bij overeenkomstig haar mandaat.

Terwijl de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Global Stategy berust bij de lidstaten, zorgt de CTITF ervoor dat het VN-systeem is afgestemd op de behoeften van de lidstaten; de Task Force voorziet de lidstaten van de nodige beleidsondersteuning, verspreidt diepgaande kennis over de Global Strategy, en waar nodig, bespoedigt zij technische bijstand.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.