woensdag, 21 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE DEMOCRATIE

democracy

15 september 2011

Dit jaar is een opmerkelijk jaar geweest in de geschiedenis van de democratie. Miljoenen mensen namen deel aan de dramatische gebeurtenissen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en daarbuiten, en nog meer volgden die met een intense belangstelling. Hun betrokkenheid bevestigde dat democratie een universeel model is waar alle volken naar verlangen en dat niet verbonden is aan cultuur. Dit jaar diende ook als een herinnering aan het feit dat democratie niet van buitenaf uitgevoerd of opgelegd kan worden: zij moet haar oorsprong vinden in de wil van het volk en gevoed worden door sterke en actieve maatschappelijke organisaties.

De wereld heeft de echtheid kunnen vaststellen van de veronderstelling dat landen niet rijp zijn voor democratie maar rijp zijn dankzij democratie. Vooral jonge mensen namen deze boodschap ter harte. Ze waren voorvechters van het democratisch ideaal en staan nu voor de uitdaging om het potentieel van de overgang die zij in beweging hielpen zetten te realiseren.

Deze vaststelling wordt bevestigd door een ander markante gebeurtenis dit jaar: de twintigste verjaardag van de massale transformatie van Oost-Europa. Veel van de landen in deze regio bevinden zich nog in een pril stadium van hun democratische transitie. Zij weten hoe moeilijk het is om een rechtstaat op te zetten, om transparantie en verantwoordelijkheid te bevorderen, en om de politieke en economische systemen te vernieuwen. Zij kennen de tegenslagen die ontmoedigend kunnen werken, en de passie die nodig is om vooruit te blijven gaan. Er vallen belangrijke lessen te trekken uit hun ervaring.

De Verenigde Naties zijn er om deze inspanningen te ondersteunen. De VN zetten zich meer dan enig andere organisatie in om democratische instellingen en praktijken over heel de wereld te ontwikkelen en te versterken. De organisatie steunt vrije en eerlijke verkiezingen, bemoedigt de algemene deelname van maatschappelijke organisaties en stimuleert de dialoog wanneer partijen vastlopen na betwiste verkiezingen. Zij bemiddelt in fragiele politieke situaties om conflicten te voorkomen en bemoedigt na afloop van conflicten het opzetten van responsabele veiligheidsorganen. De organisatie zet experts in om de rechtstaat te helpen versterken, meerpartijenstelsels in te voeren en om doeltreffende organen op te zetten op gebied van openbaar bestuur, van de ombudsman, van de strijd tegen corruptie en van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

In al deze inspanningen zoeken de Verenigde Naties niet om een specifiek nationaal of regionaal model van democratie te exporteren of te promoten. De organisatie gaat uit van het principe dat het democratisch ideaal verankerd ligt in de filosofieën en tradities die eigen zijn aan alle delen van de wereld; zij gaat ervan uit dat een doeltreffend democratisch bestuur de levenskwaliteit voor mannen en vrouwen overal ter wereld versterkt; en dat democratie het voetstuk vormt voor duurzame vrede, veiligheid en ontwikkeling.

Op deze International Dag van de Democratie zijn wij het aan onze eer verplicht onze inspanningen te verdubbelen om iedereen te helpen, in het bijzonder de jongeren - de initiatiefnemers van de markante gebeurtenissen van het afgelopen jaar - om van democratie een diepe realiteit te maken. Deze dag behoort hen toe. Laten we hen eer bewijzen voor hun verbintenis tot het levenslang volgen van de weg van de democratie.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.