zaterdag, 17 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De Secretaris-Generaal: Boodschap ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Jeugd - 12 Augustus 2011

 
“Verander Onze Wereld” is meer dan het thema van de Internationale Dag van de Jeugd 2011, het is een gebod dat jonge mensen zou moeten inspireren, te allen tijde.

Van de meer dan één miljard jonge mensen in de wereld blijven er te veel verstoken van onderwijs en vrijheid en van de kansen die ze verdienen. Ondanks deze beperkingen – en in sommige gevallen juist als gevolg ervan – mobiliseren jongeren zich in grote getale om een betere toekomst te bouwen. In het afgelopen jaar hebben ze verbluffende resultaten geboekt, dictaturen werden omvergeworpen en golven van hoop stroomden in verschillende regio’s en over de hele wereld.

 

Jonge mensen hebben een open geest en een scherp besef van opkomende trends. Ze dragen hun energie, ideeën en kansen bij aan sommige van de meest moeilijke en belangrijke uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Zij begrijpen vaak beter dan de oudere generaties dat we onze religieuze en culturele verschillen kunnen overtreffen om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ze komen op voor de rechten van onderdrukten, ook voor degenen die gediscrimineerd worden op basis van geslacht, ras en seksuele geaardheid. Zij pakken gevoelige vraagstukken aan om de verspreiding van HIV tegen te gaan. Ze zijn ook vaak de grootste voorstanders van duurzaamheid en groene levensstijlen.    
 
De internationale gemeenschap moet blijven samenwerken om de horizon van mogelijkheden voor deze jonge mensen te verbreden en een antwoord te bieden op hun legitieme eisen van waardigheid, ontwikkeling en fatsoenlijk werk. Niet investeren in onze jongeren hypothekeert de toekomst. Investeren in jonge mensen zal waardevolle resultaten brengen in een toekomst die beter is voor iedereen.
            
Deze dag markeert het einde van het Internationaal Jaar van de Jeugd, een mijlpaal in de wereldwijde belangenbehartiging van en door de jonge mensen van deze wereld. Het is mijn hoop dat op basis van deze ervaring de talenten en de energie van de jeugd verder benut worden. Ik zou het volgende aan de jongeren willen zeggen:  je hebt de mogelijkheid om deze wereld te veranderen. Grijp je kans.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.