zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL • BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE WERELD DAG VAN DE PERSVRIJHEID

Journalisten werken op de frontlijn van de geschiedenis. Zij ontrafelen het web van gebeurtenissen en evenementen, geven deze vorm en geven aan onze levens een narratieve betekenis. Woorden en beelden zijn hun gereedschappen en vrije expressie hun credo; hun inspanningen maken ons sterk, zowel individuele personen als maatschappijen en gemeenschappen.

Om deze onontbeerlijke taak te vervullen, worden veel journalisten vervolgd, aangevallen, gevangen genomen en vermoord. Volgens het Comité ter Bescherming van Journalisten werden in 2004 zesenvijftig journalisten vermoord tijdens de uitoefening van hun beroep. Nog negentien anderen blijven vermist en zijn waarschijnlijk dood. Ongeveer 124 journalisten werden gevangen genomen.

Daarom brengen wij op de Wereld Dag van de Persvrijheid hulde aan hen die het slachtoffer geworden zijn van de risico’s van hun roeping. We begroeten de moed en toewijding van journalisten in hun strijd tegen gevaar en openlijke brutaliteit om hun recht te kunnen uitoefenen de waarheid te achterhalen en te vertellen. En wij herinneren regeringen er speciaal aan dat het recht tot het “zoeken, ontvangen en verlenen van informatie en ideeën via media” ingeschreven is in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Censuur, de onderdrukking van informatie, intimidatie en inmenging zijn een ontkenning van de democratie, een hindernis tot ontwikkeling en een bedreiging voor de algemene veiligheid.

De Wereld Dag van de Persvrijheid is ook een dag waarop wij nadenken over de rol van de media in het algemeen. In combinatie met de viering van deze Wereld Dag dit jaar, organiseert het Departement Publieke Informatie van de Verenigde Naties een derde seminarie in de serie over “het Afleren van Intolerantie”, dat zich zal focussen op de “haat media” (dit volgt op de seminaries over anti-semitisme en islamofobia). Dit seminarie wil onderzoeken hoe de media een bescherming kan bieden tegen de aanwakkering van racisme en xenofobe gevoelens en in plaats daarvan tolerantie en begrip kan promoten.

Mijn recent rapport “In Grotere Vrijheid” demonstreert breed opgezette voorstellen om de Verenigde Naties zelf en het multilaterale systeem te hervormen en nieuw leven in te blazen. Het rapport doet een oproep aan regeringsleiders tot het maken van doortastende beslissingen tijdens de Topconferentie, die zij in september zullen houden in New York. Persvrijheid zal een centrale rol blijven spelen in de uitbreiding van ieders vrijheid. Laten we onze verbintenis met dit essentiële recht van de mens vandaag tijdens de Wereld Dag van de Persvrijheid bevestigen en haar verwezenlijking nastreven en collectief volbrengen.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.